MARK 2

1Abaj kunak, Yesu n'asooñ bija Káfernawom. N'ajamo kaanuku ondu t'enuuf. 2Ésuk i n'étumb éhoojin toko ayak abin áami an aŋkut are, bija yooŋ tu húruman hu fe. Aŋ'asokiin toko hirim hite Atambatun. 3Bakaake ni kabino n'ake ániine eeyinaat bija. Bakabaakiir kayito fu. 4Bare kaanuku keereeŋ ne o ti Yesu, kayinaat, iŋ'ite hahooja hu. Ni kasiro ne o t'ewulen ite enuuf i, kéehin toko efulu kaarewoor ni ti Yesu ariikee du, abe ni kawanan ániine eeyinaat u bija ti kabaŋ ku ti kahurusano du. 5Hi Yesu ajuke hu káyilen kooniin, n'aane ániine eeyinaat u bija: ---Óom, wuhoofoor wúuwe wuboŋketee. 6Bakaake t'émuse yite Eluwa yite Moyis kámoomi toko ti kariikee. Ni kayinoor ti kikawiin iŋi kaane: 7«Kame áyin ondu, buŋ b'af'asooñ áhamin ii? Ondu ti kálafatin Atambatun! Aañ ayino kaboŋket wuhoofoor t'arkut Atambatun unoono?» 8Toko-toko yooŋ, Yesu n'ámeyi kaayinoor kooniin tu búwejeto. N'aaniin: ---Iŋi naŋ n'af'ariyinoor ii ti kikawuun? 9Kame naŋ nihaŋe fu katoofu kasoku tu bonde: kaanu kite ániine onde eeyinaat u bija: «Wuhoofoor wúuwe wuboŋketee», man yooŋ: «A̱rito, abe n'a̱yit kabaŋ kúuwe a̱aja»? 10Bare íñje káwufooruun kaanuku Añi ute Húŋgowulan hu ákooki t'etaam ye sembe site kaboŋket wuhoofoor. Náami eeene ániine eeyinaat u bija: 11---Íñje isok fee n'awe: a̱rito, abe n'a̱yit kabaŋ kúuwe a̱ayeet! 12Toko-toko, ániine u n'arito tu buhooŋu ésuk i fe, eeyit kabaŋ koone, abe n'ayeet. Kareyi fe ni kajahale dómbokun. Ni kasokoroor Atambatun iŋi kaane: ---Úmusut kajuku bike naane bonde! 13Yesu n'asooñ aja inde han hite Gálile. Bakan keehooje ni kaja kaŋaaboo, aŋ'aliikeniin mite m'Atambatun. 14H'ahabane hu, o ti bija bu, n'ajuk Lefi añi ite ániine u ii kaane Alfe t'ariikee tand'arok t'ásukut u tindi kajaam búhal bu. N'aano: ---Á̱seinam ti hiñaawu! Lefi n'arito eesao ti hiñaawu. 15Yesu n'áyemi tu buñoofo t'enuuf ti Lefi. Keehooje ti kiŋki kasa búhal bu, ni bísambaŋ bu kámoomi toko tu buñoofo bu ne o, n'eriboora yeene, ábuki úkaan ti bakan kondu iŋi kasao ti hiñaawu. 16Émuse yite Eluwa yite Moyis, ni bakate ti bítim bite Efarisiyeŋ i ni kajuko tu buñoofo bu ni bakan kondu. Ni kaane eriboora yeene: ---Iŋi naŋ n'añoofo fu abe n'áhujo t'afeeneŋ n'esaa yite búhal bu, ni bísambaŋ bu? 17Yesu n'ajam. N'ásafiniin aaniin: ---Bakan keeemo káasuumaayiin kasawuleit asontena. Kéesomute ku kasawuloo fu. Ibinut karuwu bakan keejoŋoore ku, bare bísambaŋ bu kákinineŋe fu n'ibin. 18Hike hunak, eriboora yite Saaŋ n'Efarisiyeŋ i ni kawoor. Bakaake ni kabin kákandijen Yesu kaano: ---Buŋ b'aamo fu eriboora yite Saaŋ ni bakate ku Efarisiyeŋ i iŋi kawoor, abe bákuuwe ku káwooraariit? 19Yesu n'aaniin: ---Bakan keeje kamaatu biseño kánooni fíya kawooru, an eeemo u ti bisayi bu o toko nu boko? Aaa fu! Naane aŋ'ayak bifiyo nu boko fe, kayinaat kawooru. 20Bare bibin birko, an eeemo u ti bisayi bu karamiee tu sumoŋiiin. Náami hunak hondu, n'iŋi katik kawoor. 21«An ákiikaariit eres éyeni ti kaawañ keehaane. Af'áhin ii, abe n'añaw ko, eres éyeni i kábuju ko, abe n'iŋi kihaŋ bijeho. 22An yooŋ áyunanaariit bunuk bíyeni ti bikeen beehaane. Af'áhin ii, bunuk bíyeni bu kawelej sikeen su. Bo búyuuso, sikeen su yooŋ buwelejo. Aaa! Bunuk bíyeni uŋu búyunanee ti bikeen bíyeni!» 23Hike hunak, t'erimaas ite Esuwif i, Yesu n'aŋaas ti kitaaŋaat ku ti kawañe dike doon aŋ'a̱juk kite maanu. Eriboora yeene n'iŋi kakaro kahat te do. 24Efarisiyeŋ i ni kaano: ---Á̱heelin fee, iŋi naŋ n'eriboora yúuwe ifi káhin doon d'Eluwa yite y'úne eteñekee du an áhin tu hunak hite erimaas i? 25Yesu n'aaniin: ---Kame árimusut bijaŋga bi Dafit áhine bu, akina ni bakano, h'aamo hu bujoñjol bujokiin, abe kabajut doon keeñoofo? 26Kóŋkeyin, Abiyatar áyemie fu asaraha ómbokun u. Dafit ayoosayooso t'Anuuf ite Káafimboor ku, n'ateŋ kumburu keebelee ku bija t'Atambatun. Abe t'Eluwa yite y'úne, awarut ko yéeni kateŋu. Esaraha i taŋ kaware fu ko kateŋu. Awunawun yooŋ bakano. 27Abe Yesu n'áwutiyen aaniin: ---Erimaas éhineehin iŋ'ite húŋgowulan; húŋgowulaniit áhinee fu iŋ'ite erimaas. 28Iŋ'ite ho aamo fu erimaas, Añi ute Húŋgowulan hu akino fu yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\