MARK 3

1Yesu n'asooñ ayooso ti báalawum. Ake ániine ámoomi toko, emoŋio étimatim. 2Kéeyemie ku toko ni kajondoman ti Yesu, keejuk man akina káhinu ániine u éekoyi tu hunak hite erimaas i, kaanuku keeja keerej. 3Yesu n'aane ániine ite emoŋu yéetime i: ---A̱rito a̱asiiŋo fee t'etut diye. 4Abe n'aane kéeyemie ku toko: ---Naŋ n'Eluwa yite y'úne esoke fu? Naŋ n'úware fu káhinu t'erimaas i: meejake, man yooŋ meejakut? Kafakan húŋgowulan, man yooŋ kayoolio? Bare ni kakoowan. 5Yesu n'áheeliniin káayiŋatin naane. Átaañianataañian yooŋ naane ñúwejet ñooniin ñíbaanie i. N'aane ániine u: ---A̱raaw emoŋii. Ániine u n'araaw yo, náami ékoyia, ebatikaa naane hítiyar hu. 6Efarisiyeŋ i ni kánuutin, abe n'iŋi kamoken jab keejukoor ni bakan keeriboore ku n'Erod, keejuk naane kaja i káhinu keeyool Yesu. 7Yesu n'aja n'eriboora yeene ti han hite Gálile. Bakan keehooje-hooj ni kanabano, kánuutin Gálile, Súde, 8Serusalem, n'inde Idume. Bakaake ni kákanin kaayelu kite Surdeŋ, bakaake ni kánuutin inde Tiir ni Sidon. Hahooja hondu hibinabin ti Yesu ábuki kajamajam buroon bamb'áhin. 9Yesu n'aane eriboora yeene káyitino busoona iŋ'ite hahooja hu, kaanuku itim kabin káliibo te o. 10Ábuki fu naane aamo i aŋ'áhin bakan úkaan kéekoyi, keebaje ku wúsomut wu fe iŋi katiŋgoor kaanuku man ni kagoro. 11Keebaje ku birab bu ifi kajuko, iŋi kasaaho kéejiŋgitan hágilao, abe n'iŋi kataŋk kaane: «Awe a̱amo fu Añi ite Atambatun!» 12Bare Yesu aŋ'áhaminiin ayan faŋ, aaniin itim kasok an akina aamo fu aañ. 13Hunuut toko, Yesu n'asiro ti hike hirij, abe n'aruw háyine hu k'ámaŋie ku. Náami keeja kaŋaaboo. 14Iyu a ajifane fu eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku keeyak ku kakotio aŋ'abin aboñiin kawaare, 15ni kákutoor sirab ti sembe soone. 16Eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku k'ajifane ku kaamo fu bokonde: Simoŋ (Yesu n'awuno husokoroor hite Piyeer), 17Saakiin n'at'o Saaŋ biñi bite Sebede (Yesu n'awuniin husokoroor hite Bowanerses, aamo fu «biñi bite karanda ku»), 18Andere, Filip, Bartelemi, Májiye, Taamas, Saak añi ite Alfe, Tade, Simoŋ (akina, boko kaamo fu t'étuum i iŋ'ite ésuk yeeniin), 19nu Suda Iskariyot, eeja u kajoohen Yesu. 20Kahaban, Yesu n'eriboora yeene ni kabatuko bija t'enuuf. Ésuk i ni kasooñ káhoojiniin toko bib, kasooñen kayinaat buñoofo. 21H'ebuke yeene kajame hu bondu, ni kabin boone kaanuku keeja ne o, ábuki iŋi kátumbo: «Awenawen!» 22Émuse yite Eluwa yite Moyis kéenuutina ku Serusalem n'iŋi kaane: ---Belsebul, áyi ite sirab su ondu ne o! Ti sembe soone t'af'ákutoor sirab su! 23Yesu n'aruwiin, abe n'áhaminiin akolofan. N'aaniin: ---Buŋ bi Setani ayino fu kákutoor Setani? 24Bakate t'ésuk efeeneŋ ifi kayawoor, ésuk yendu búbujo. 25Butoŋ bifeeneŋ yooŋ ifi kayawoor, boko bihabano. 26Setani af'áwaajin sembe soone, t'áami butum séetuumoor, n'aŋ'ábujooro, ábuki hoone hu n'iŋi hihabano. 27«An ayinaat buyooso t'enuuf ite an eebaje sembe éekuwato, t'ajabut afaak an ondu ite sembe su. Ajendano kafaaku, n'atik áyini kákuwat doon deeemo toko fe. 28«Iisokuun bifeeneŋ bu: Atambatun áyinooni kaboŋket ésuk i wuhoofoor wooniin, ni naane kayako i fe kálafatin. 29Bare at'aboŋket hikee-kee an éelafatine Búwejet Beenabe bu, ábuki kaahoofoor kondu kibaa te o.» 30Yesu asokasok bondu ábuki kaanaan: «Ákooki erab.» 31Bakati kite Yesu n'íñaayo ni kahaŋ káreeŋin; ni kásiiŋein tíyaŋ keeboñ ake éeruwino. 32Bakan keehooje níbahindaa enuuf i ti kariikee kéehin Yesu t'etut. Ni kaano: ---A̱jam fee, íñaayi ni bakatii bokondu tíyaŋ, kaane t'awe ti kabine. 33N'ásafin aane: ---Aañ aamo fu íñaayam? Aañiin kaamo fu bakat'am? 34Ahaban, n'áheelin keeriikee ku káhino t'etut abe n'aane: ---Áriheelin, íñaayam ni bakat'am bokonde! 35An aa áhin b'Atambatun ámaŋie bu, an ondu aamo fu at'am, ániinam, n'íñaayam toko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\