MARK 4

1Yesu n'asooñ áyemi ti kaliiken ésuk i mite m'Atambatun ti katafa kite han hite Gálile. Bakan keehooje-hooj ni kátumb kákuuto, asooñen n'ájufo tu busoona eeriiko te bo. Busoona bu búmoomi tu móhujo mu, ésuk i ni káyemi t'asuuje du. 2N'aliikeniin toko buroon úkaan, abe n'aŋ'akolofan báhamin bu. N'aaniin o ti kaliiken kooniin: 3---Arijamatan! Abajeebaj ake ániine eeje muwiis. 4Bare akina ti káfiiten ku, sike sinawaay ni siney ti ñijinu ñu. Bilele bu ni bibin beeher so fe. 5Sike ni siney t'arkee bilaaliñj. Baaliisiw bu buhoojut toko. Memee jab náami wúnuutino, ábuki baaliisiw bu t'etiir wo bifamut. 6Bare taanak tu tírabino, nu túsuf maanu wu abe nu wusay, ábuki ñuyoot ñu ñijeit akambee. 7Sike ni siney t'arkee esisa. Esisa i n'élooñin ne wo y'afeeneŋ, abe n'ebuuf wo; maanu wuyinaat kabukoor. 8Sike ni siney t'etaam yeejake i. Nu wuhaat, wubukoor, wuyak wunuutan. Ti kaamaanu kifeeneŋ, bajal bu n'iŋi bireeŋ butuman nu sumoŋu, kike bakan bákahaaji, kike téemeer. 9Yesu átibana, n'aaniin: ---Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu! 10Hi Yesu ánuutina hu ti hahooja hondu, keeriikee ku kéehino t'etut, n'eriboora yeene sumoŋu ni bákasuba ku ni kaano ahatiin báhamin b'akolofane bu. 11Yesu n'aaniin: ---Aruun arisaanee fu kaanuku áriimeyi béenuusee bite ti Jáyi jite Atambatun. Bare bakaaku, iŋi kakolofanee bo 12kaanuku bi Míkiñjin mu musoke bu ni bibaj. Meenaan: «Iŋi káheelin féet, bare iti kajuk; iŋi kajam áwariee, bare iti kajok; ábuki n'iŋi kajendan káwuŋgan inde Atambatun, abe n'aŋ'aboŋketiin!» 13Abe Yesu n'aaniin: ---Arijokut b'ikolofane bee? Kame náami buŋ b'arija fu kajoku baabu? 14An eeemo u tu muwiis mu anawa hirim hite Atambatun. 15Bakaake kámoomi naane ñijinu ñu ti sinawaay su sineye du. Ifi kajam hirim hu kep, Setani n'aŋ'abin eenuutan ho ti siheliin. 16Bakaaku kámoomi naane t'arkee du bilaaliñj ti sinawaay su sineye du. Ifi kajam hirim hu kep, toko-toko yooŋ n'iŋi kajok ho atoof. 17Bare híbajaariit ñuyoot ti siheliin, náami kájokaariit ho afiyee. Bakola ifi bibin kep, man yooŋ sílaam iŋ'ite hirim hite Atambatun, n'iŋi kawasan káyilen kooniin. 18Bakaake kámoomi naane t'arkee du esisa ti saasu sineye du. Boko kaamo fu kiŋki kajam hirim hu jak. 19Bare biyinoor bite t'etaam ye, sírirem su sunsu subuut iye, ni bimero bite baabu buroon uŋu bubuuf ho, abe utu hubukoor. 20Bakaaku bare kámoomi naane etaam yeejake i ti sinawaay su sineye du. Boko kaamo fu kiŋki kajam hirim hu, ni kajok ho káhabanein, abe ni kabukoor. Afeeneŋ n'aŋ'abuk kaamo butuman nu sumoŋu, ake bakan bákahaaji, ake téemeer. 21Yesu n'asooñ aaniin: ---Aañ aŋ'arif ejaaŋana, abe n'árut yo n'ésiwo, man yooŋ n'anaŋ yo t'etaam elal? Eeman aŋ'ánind yo ti kaasooru ku? 22Ábuki doon déenuusee, do bibin kajukiee; beesokutee bu yooŋ, bo bibin kámeyiee. 23Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu! 24N'asooñ aaniin: ---Arinaŋ kikawuun ti bamb'arijam! Ti kinij koonuun t'Atambatun aja fu kaneefan eenij yooŋ t'aruun; abe boonuun bu kahaŋu. 25Ábuki an eebaje, o káwutiyenee ahaŋ doon d'abaje du; bare an éetumbut u abaj, humuum diŋgiŋgilis d'abaje du karamiee. 26Yesu n'asooñ aaniin: ---Jáyi jite Atambatun júmoomi naane an eewiise hitaaŋaat hoone. 27Kaajiŋgan man yooŋ káajiim, af'aŋot man yooŋ n'ariiko, wondu ti kálooñina kep; wo yooŋ kahaatu t'ámeyiit buŋ bu wúhine fu. 28Etaam i ef'enoŋk yéehin wo wéelooñin: wo káfumbanna, n'uŋu wukufo, abe n'uŋu wunuutan. 29Ufu wuja ayak abin áami wulaaña, an u n'aŋ'abin n'emañu yeene eebin éehotukan, ábuki tireeŋa toko. 30Yesu n'asooñ aane: ---Ne naŋ fíya ni Jáyi jite Atambatun junokoore fu? Man yooŋ ti biin báhamin beekolofanee t'úyino fu káhamin iŋ'ite te jo? 31Júmoomi naane sinawaay site emutard. Af'a̱yit afeeneŋ a̱anawo, akina ahaŋe fu káteti sinawaay site t'etaam ye fe. 32Bare af'aja ayak abin áami anawee, o kahaatu ahaŋ maamu munukanuk fe. Biland boone yooŋ kahahu; humuum bilele bu búnooni káwuulu te bo. 33Ti báhamin úkaan beekolofanee naane bondu ti Yesu af'afandiin kasoku hirim hite Atambatun. Áhaminaariitiin biniŋ esaan-saan kaanuku kéeyini kajoku. 34Áliikenaariitiin doon fe t'akolofanut. Bare af'áyemi unoono n'eriboora yeene, n'aŋ'ahatiin bo fe. 35Hunak hondu hoho kaanendan ku, Yesu n'aane eriboora yeene: ---Úkan nera. 36Eriboora yeene ni kawas toko hahooja hu, abe ni kaja kaŋaaboo tu busoona bu t'áyemie du keeja ne o. Ñike ñusoona yooŋ ni ñija. 37Diŋgilis kep, náami eyam yómbombokun étibino. Kúsuw ku iŋi kirito, ni kiney tu busoona bu. Memee náami bulohena kahooju. 38Yesu t'aŋote inde hulom hu, abe n'áhin hikawo ti higegenaay. Eriboora yeene ni kániyaro abe ni kaano: ---Ámuse u, úne fu kaketu! Kame híhinuti doon? 39Yesu n'ániyo. N'akamoor t'eyam i, abe n'aane han hu: ---A̱beb! Toko-toko eyam i n'eraan, han hu yooŋ. N'asooñ akoowanee kem. 40N'aane eriboora yeene: ---Iŋi naŋ n'árikoleyie fu? Káyilen koonuun kondu diin? 41Bi Yesu áhine bii ni bijahaliin dómbokun. N'iŋi kaanoor toko: ---An buŋ me ondu? Humuum eyam i ejama te o, bija yooŋ han hu fe!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\