MARK 7

1Efarisiyeŋ i, ni bakaake t'émuse yite Eluwa yite Moyis kéenuutina Serusalem ni kákuut Yesu. 2Ni kajuk bakaake t'eriboora yeene tu buñoofo nu sumoŋu seekuurut, aamo fu kañawut so. 3Múniyo Efarisiyeŋ i, n'Esuwif i bakaaku káñoofaariit ti kañawut sumoŋiiin, naane joosan yeeniin esoke i. 4Abe doon fe déenuutina marse, káteŋaariit do ti diñawutee. Abajeebaj buroon úkaan bite tu joosan iŋi káhin bo, naane kañawu kite bukobuleet bu, ni bíndiis bu, nu wurereŋ wu, ni bilal bu. 5Efarisiyeŋ i, n'émuse yite Eluwa i ni kaane Yesu: ---Iŋi naŋ n'eriboora íiwe káhinaariit fu naane joosan ite sifaaf úne esoke i, iŋi kafin kañoofo nu sumoŋu seekuurut? 6Yesu n'ásafiniin aaniin: ---Ñatuuk ñondu! Esayi aŋaasaŋaas t'aruun saas h'abine hu ayiŋan bonde t'aruun. Akiñjakiñj ti kaawiit ku aane: «Íñje Atambatun, íñje isoke fee: bokonde iŋi kájeŋginam nu butum barebare, bare ti siheliin, kakambamkamb dómbombokun. 7Naane ii kasokorooram fe, áhinaariitam kis, ábuki iŋi kaliiken ésuk i buluwa bi kanoŋke kéetuut, kite íñje isaaniin fu bo.» 8Yesu n'asooñ aaniin: ---Aŋ'ariwas eluwa yite Atambatun, abe n'arifin arijok ti máhinar mite kúŋgowulan ku. 9Árihinahin fu ajak aa naane árifiitene i eluwa yite Atambatun, áriihin bu joosan yeenuun esoke bu! 10Ábuki Moyis aanaan: «Á̱jeŋgin faafi n'íñaayi.» N'aane yooŋ: «An af'álafatin faafo, man yooŋ íñaayo, awarawar kámiñiee aket.» 11Bare aruun n'aŋ'arifin ariene: an af'abaj dike doon d'áyinie káyokunan te do faafo man yooŋ íñaayo abe n'aane: «Iwaatawaat eene íñje kawunu do Atambatun», 12at'aŋk'ariwaso éeyokunan faafo man yooŋ íñaayo. 13Iyu af'ariwas b'Atambatun asoke bu, ariifin arijok ti máhinar moonuun mamm'áritifenoor iye. Abe aŋ'árihin yooŋ buroon úkaan naane bondu. 14Ahaban, Yesu n'asooñ aruw hahooja hu abe n'aaniin: ---Arijamatan jak arireyi fe áriimeyi bonde: 15doon d'an áhine tu butumo diyinaat kákinineŋ náami an ondu akuurut t'Atambatun. Bumbu búnuutin ti hikawo ifi bíkinineŋ n'ákuuraati t'Atambatun. 17H'aamo hu Yesu ayoosaa t'enuuf i, hahooja hu iŋkut híyemi ne o, eriboora yeene ni kaano ahatiin báhamin b'akolofane bu. 18N'aaniin: ---Butum aruun yooŋ arijokut? Árimeyiit kaanuku doon d'an áhine tu butumo diyinaat kákinineŋ náami an ondu akuurut t'Atambatun? 19Ábuki fu díjaariit ti yaan yeene, bare ti haro, deetik dibin dunuutanee. (Ti báhamin bondu ti Yesu áwufooriin fu kaanuku abajut doon déeñeyie deeemo kawarut do buhoofooro.) 20N'asooñ aane: ---Bumbu búnuutin tu húŋgowulan ifi bíkinineŋ n'ákuuraati t'Atambatun. 21Ábuki t'enio, nu tu búwejet boone ti biyinoor beejakut bu t'ufu búnuutin, beeyoosano tu bufurukato bu, ékuwe i, búyoolool bu, 22huŋotu hu n'an i kaseñeit, bimero bite buroon bite bakaaku, bánafut bu, kabuutu kite ésuk i, kajoŋooraate ku, bíhiñanoor bu, husoku hu ti bakaaku, biyitooro bu, nu busoŋotooro bu. 23Beejakut bondu fe uŋu búnuutin tu húŋgowulan. Bo ifi bíkinineŋ an u n'ákuuraati. 24Yesu n'anuut toko abe n'aja inde Tiir. N'ariiko bo t'eke enuuf. Ámaŋiit yéeni an ámeyi kaanuku ondu toko, bare átumbut áyini búnuuso. 25Ake anaare, ásuŋgute oone ákooki erab, n'ajam kaanuku Yesu ondu bo. N'aŋ'amoken abin. Áreeŋin, n'asaaho éejiŋgitan hágilao. 26Anaare ondu anooto Asuwif; akina ite Fenisi, t'ésuk ite Siri. N'áwasiyan Yesu kaanuku man waasi, n'ákutoor erab i t'ásuŋgute oone. 27Bare Yesu n'aano: ---A̱was biñi bu keejab kabir, ábuki ajakutee an n'ayit buñoofo bite biñi bu, éefiiten bo múkuruk mu. 28Anaare u n'aano: ---Nu múniyo Anahaan u, bare humuum múkuruk mu iŋi miher t'etaam etaabul i mifiit mu mimmi mifak ti biñi bu. 29Náami Yesu eeeno: ---Iŋi b'a̱soke bee, a̱ja a̱yeet; erab i enuuta t'ásuŋgute úuwe. 30Anaare u n'ayeet bija te o, n'aŋaabo ásuŋgute oone t'ahurusee; erab i káanuutin te o. 31Hunuut toko, Yesu n'ánuutin t'ésuk ite Tiir, éeŋaasin Sidon, ni bimbi kaane «Kikinu Sumoŋu», eebin inde han hite Gálile. 32Bakaake ni kabino n'ake éejamaariit, abe báhamin boone yooŋ butoofut. Ni kalawo kaanuku man waasi, ásit sumoŋio te o. 33Yesu n'aja ne o, keekamboor ni hahooja hu. N'ajoloŋan kuñuurio tu wúkondin wute ániine u. Ahaban, n'alejan ko nu ñúnund ñoone, abe n'agoro ti káaleluf. 34Ahaban, n'áheelin t'etiir; n'ayih rooh abe n'aane: ---Efaataa! (aamo fu: «Á̱feŋgino!») 35Toko-toko, náami ániine u asiŋa ajam, n'áyini yooŋ báhamin. N'aŋ'áhamin toko akuur but. 36Hi kábatikeina hu, Yesu n'aane kéeyemie ku toko itim kasok bo an. Bare m'af'aaniin itim kasok bo an, ni kahaŋ mi kasiineeŋe bo. 37Ésuk i n'ejahale dómbombokun. N'iŋi kaane: ---Bamb'áhin bireyi fe beejake! Aŋ'áhin kéejamaariit ku keejam, keeyinaat ku báhamin yooŋ kéehamin!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\