MÁJIYE 11

1Hi Yesu ahabane hu kasoku kite bonde eriboora yeene sumoŋu ni bákasuba ku, n'anuut toko eeja ti kikinu keeemo ku ne bo, aŋ'aliiken ésuk i abe n'awaareiin. 2Sambatiis t'ekulu i, n'ajam buroon bi Kiris bamb'áhin. N'aboñ bakaake t'eriboora yeene te o 3kaanuku kéekandijeno kaano: ---Awe me a̱amo fu an eeware u bibin, man yooŋ iriwarawar kanahan ake? 4Yesu n'ásafiniin aaniin: ---Arija arisok Saaŋ b'arijame bu ni b'arijuke bu: 5kéefuume ku kasiŋa kajuk, keeyinaat ku bija káyinia bija, ki yafot i ejoke ku kákoyia, bútuut bu bisiŋa bijam, keekete ku iŋi karitanee t'eket i, abe keebajut ku doon fe iŋi kajamatan Hirim Heetoofe hu. 6Atoof t'an at'awas káyilen k'abaje ku t'íñje! 7H'eriboora yite Saaŋ kaje hu, Yesu n'asok hahooja hu bite bu Saaŋ. N'aaniin: ---Naŋ n'arije fu bajuk bu t'eramba i? Yariyoon y'á̱meyie kaanuku eyam i katibu, n'eŋ'eyoŋoŋanooro? Aaa fu! 8Náami aañ arije fu bajuk bu? An eesiimee wañ wéewarie? Kiŋki kasiimo bare wañ wéewarie, iŋi kakin tu sunuuf séewarie naane site bakan kómbokun ku. 9Náami aañ arije fu bajuk bu? Eeman ayiŋana ite Atambatun? Hee fu, íñje isok fee n'aruun, abe ahaŋahaŋ yooŋ ayiŋana ite Atambatun. 10Ábuki Saaŋ aamo fu an i kasoke u ti Míkiñjin mu kaane: «Arijamatan! Íñje Atambatun, íñje káboñina ayiŋana úuma éegilani toko, eeja eefarei bítim bu.» 11Yesu n'asooñ aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: tu kúŋgowulan kéewuwina ku fe, abajut an eereeŋe Sambatiis. Bare an eehaŋe u fe káteti ti Jáyi jite Atambatun ahaŋahaŋ Saaŋ. 12Huta hu Sambatiis aŋ'aja abin bija t'úmiye, Jáyi jite Atambatun jondu ti kajuku kúnuur, abe kiŋki káhin ni sembe kásike fu jo. 13Eyiŋana yite Atambatun nu Moyis fe t'Eluwa i kasokasok mite Jáyi jite Atambatun bija naane Saaŋ abine i. 14Abe af'árimaŋi, n'aŋ'áriyilenam: Saaŋ aamo fu Eli, eesokee u kaanuku awarawar bibin. 15Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu! 16«Te naŋ fíya t'íyinie fu kaliiku bakate ku hahiye? Kámoomi naane biñi keeriikee t'efiñjan i, bokonde iŋi kataŋk kaane bakaaku: 17"Ti biseño bu íriyifayif, bare ariyokoñut! N'íriyiyin hiketu, bare ariyiyut!" 18Ábuki Saaŋ abinabin, áñoofaariit atoofee, áhujaariit yooŋ ehob; ésuk i ni kaane: "Jaa, ákooki fu erab!" 19Añi ute Húŋgowulan hu n'abin, aŋ'añoofo abe n'áhujo, ni kaane: "Áriheelin t'áyin ondu! Buñoofo taŋ n'éwusan! Esaa yite búhal bu ni bísambaŋ bu kaamo fu bákawiyo!" Bare káwasi kite Atambatun, tu burok boone beejake bu t'ifi kikeetanee.» 20Yesu n'áyemi ti kawatan bakate ti kikinu ku t'ahaŋe du káhinu buroon beehaŋe bu ésuk i kikaw, ábuki kawasut kinij kooniin keejakut ku. 21N'aane: ---Átaañi t'aruun bakate ku Korasen! Átaañi yooŋ t'aruun bakate ku Betsayida! Ábuki fu arko yéeni béehinee bu t'aruun beejahaluun bu, Tiir ni Sidon ti bíhinee fu, bare afiyee naane bakate ku bo kasiimee i kisaaku, abe ni kahorotanooro hábumba, kéewufoor kaanuku kawatanooraa wuhoofoor wooniin. 22Iŋ'ite ho h'isok fee n'aruun: hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan te ho, sílaam soonuun kahaŋu site su bakate ku Tiir ni Sidon. 23Aruun me bakate ku Káfernawom, arienaan man aruun kayitiee t'etiir bufor bu? Aaa! Aruun káfiitenee sambuun. Ábuki fu arko béehinee bu t'aruun beejahaluun bu, Sodom ti bíhinee fu, hikinu hondu n'uŋu huroŋ yéeni bija tu hunak hite úmiye. 24Iŋ'ite ho h'isok fee n'aruun: hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan te ho, sílaam soonuun kahaŋu site su Sodom. 25Tu kunak kondu Yesu n'aane: ---Faafa, Atemit ite bufor bu n'etaam i, íñj'endu ti kaanii eyeehen naane á̱wufoore i kéemeyiit ku doon fe múniyo m'á̱nuuse mu bakan kéewesinatee ku, ni kéewuwe ku. 26Hee Faafa, ho hutoofi ni bija iyu. 27Abe n'aane kéeyemie ku toko: ---Faafam anaŋanaŋ buroon bu fe tu sumoŋiam. An ámeyiit íñj'eemo fu aañ, íñje eeemo u Añi u, bare Faaf u ámoomi. An yooŋ ámeyiit Faaf u aamo fu aañ, bare ímoomi, íñje Añi u; abe k'ijifane ku yooŋ kaanuku íiwufooriino kámoomi. 28«Aribin t'íñje aruun fe kéelaame ku abe n'ariniŋan, n'iŋ'íyihinanuun. 29Arijam t'íñje, abe n'ariwasam íiwuforooruun, ábuki íneenaneeni abe iŋ'ímuñ yooŋ; n'aŋ'ariyih. 30Ábuki b'ija bu kaliiken koonuun, bítaañiit, abe b'ija bu kasejan koonuun, biniŋut.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\