MÁJIYE 13

1Hunak hondu hoho, Yesu n'ánuutin t'enuuf i, abe n'aja ariiko ti katafa kite han hite Gálile kaanuku eeliiken ésuk i. 2Bakan keehooje-hooj ni kátumb kákuuto, asooñen n'ájufo tu busoona eeriiko te bo. Ésuk i n'éyemi t'etiir t'asuuje du. 3N'asokiin toko buroon úkaan, abe aŋ'akolofan báhamin bu. N'aaniin: ---Abajeebaj ake ániine eeje muwiis. 4Ondu ti káfiiten ku, sike sinawaay ni siney ti ñijinu ñu. Bilele bu ni bibin beeher so fe. 5Sike ni siney t'arkee bilaaliñj. Baaliisiw bu buhoojut toko. Memee jab náami wúnuutino, ábuki baaliisiw bu t'etiir wo bifamut. 6Bare taanak tu tírabino, nu túsuf maanu wu abe nu wusay, ábuki ñuyoot ñu ñijeit akambee. 7Sike ni siney t'arkee esisa. Esisa i n'élooñin ne wo y'afeeneŋ, abe n'ebuuf wo. 8Sike ni siney t'etaam yeejake i. Maanu nu wubukoor: kifeeneŋ n'iŋi kibaj bajal beereeŋe téemeer, kike beereeŋe bakan bákahaaji, kike butuman nu sumoŋu. 9Abe n'áwutiyen aane: ---Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu! 10Eriboora i ni kátofin ti Yesu, abe ni kákandijeno kaano: ---Iŋi naŋ n'af'áhaminiin akolofan? 11Yesu n'aaniin: ---Aruun k'Atambatun áhine fu áriimeyi béenuusee bite ti Jáyi joone, bare áhinut bo bokondu. 12Ábuki an eebaje, o káwutiyenee ahaŋ doon d'abaje du, ebaj i yeeheek te o. Bare an éetumbut u abaj, humuum diŋgiŋgilis d'abaje du karamiee. 13Iŋ'ite ho h'if'íhaminiin ikolofan, ábuki iŋi káheelin, bare kájukaariit, iŋi kajam, bare kájokaariit. 14Iyu i bije fii tu boko kaanuku bonde b'Esayi ayiŋana ite Atambatun asoke bu beebaj. Aanaan: «Íñje Atambatun eene: bakate ku hahiye kajamu jak, bare iti kajok; boko káheelin féet, bare iti kajuk. 15Ábuki kayaŋgayaŋg aa kikaw, iŋ'ite ho hu ñúwejet ñooniin ñínandinaariit fu; kalofalof wúkondiniin, kaanuku utum'uŋu wujam; kaŋotaŋot ñíkiniin, kaanuku itim'iŋi ñujuk. Káhinahin ii kaanuku itim kabin káwuŋgan inde íñje, íihiniin kéekoyi.» 16«Bare aruun, kikawuun kutoofatoof, ábuki ñíkinuun uŋu ñujuk, wúkondinuun uŋu wujam! 17Iisokuun bifeeneŋ bu: keehooje t'eyiŋana yite Atambatun, ni bakan kéejube kámaŋaanamaŋaani kajuku bamb'arijuk iye, bare kajukut bo. Ni kámaŋi yooŋ kajamu bamb'arijam iye, bare kajamut bo. 18---Aruun arijam iihatuun b'ikolofane bu bite an eeemo u tu muwiis mu. 19Kiŋki kajam mite Jáyi jite Atambatun abe kájokaariit naane mije i, kámoomi naane ñijinu ñu ti sinawaay su sineye du. Setani n'aŋ'abin eenuutan doon deenawee du ti siheliin. 20Bakaaku kámoomi naane t'arkee du bilaaliñj ti sinawaay su sineye du. Ifi kajam hirim hu kep, toko-toko yooŋ n'iŋi kajok ho atoof. 21Bare híbajaariit ñuyoot ti siheliin, náami kájokaariit ho afiyee. Bakola ifi bibin kep, man yooŋ sílaam iŋ'ite hirim hite Atambatun, n'iŋi kawasan káyilen kooniin. 22Bakaaku kámoomi naane sinawaay seeneye su t'arkee du esisa. Boko kaamo fu kiŋki kajam hirim hu jak. Bare biyinoor bite t'etaam ye, ni sírirem sunsu subuut iye, bondu uŋu bubuuf ho, abe utu hubukoor. 23Bakaaku kámoomi naane sinawaay seeneye su t'etaam yeejake i. Boko kaamo fu kiŋki kajam hirim hu, abe n'iŋi kajok naane hije i. N'iŋi kabukoor miriyaay, bakaake meereeŋe téemeer, bakaake bakan bákahaaji, bakaake butuman nu sumoŋu. 24Yesu n'asooñ asokiin bike beekolofanee: ---Jáyi jite Atambatun júmoomi naane an eewiise hitaaŋaat hoone. 25Ésuk i kaŋota, anatoora oone n'abin áreeŋin, n'áfiiten sinawaay site husuwa t'ániine u awiise du, abe n'aja. 26Maanu wu wúhaatino ayak abin áami wubukoora, náami yooŋ husuwa hondu. 27Kiŋki karok bija t'ate múwañiin mu ni kabin, káreeŋin ni kaano: «Óom, maanu w'a̱wiise fu ti hitaaŋaat húuwe; kame náami husuwa heeemo haa toko héenuutin diin?» 28N'aaniin: «Anatoora áhine fii.» Ni kaano: «Á̱maŋamaŋi irija iriwat ho?» 29N'aaniin: «Aaa, ábuki af'ariwat ho, n'aŋ'arijendan yooŋ kawatu maanu. 30Ariwas ho heehaat t'afeeneŋ ni maanu ayak abin áami éhotukan i ereeŋa. Kóŋkeyin, n'iŋ'eene éhotukana i kajab kanuutan husuwa hu, abe ni kakob ho héesufee. Kahaban, ni káhotukan, abe ni kayoosan maanu ti níhindaa núuma.» 31Yesu n'asooñ asokiin beekolofanee bonde: ---Jáyi jite Atambatun júmoomi naane afeeneŋ ti sinawaay site emutard, a an ayite eenawo t'etool yeene. 32Sinawaay sondu sihaŋe káteti site t'etaam ye fe. Bare af'áhaatin, o kahaŋu maamu munukanuk fe. O káhinu nunukanuk, humuum bilele bu bibin béewuul ti biland boone. 33Yesu n'asooñ asokiin beekolofanee bonde: ---Jáyi jite Atambatun júmoomi naane élefir, y'anaare ásike éegiilool n'éfariŋ ti hibeñuwar heehooje ayak abin áami ereyi fe ékundufuloolaa. 34Bondu fe, Yesu asokasok bo hahooja hu ti báhamin beekolofanee. Áliikenaariitiin doon fe t'akolofanut. 35Iyu i bije fii kaanuku hirim honde h'ayiŋana ite Atambatun abine hu asok ni hibaj. Aanaan: «Íñje káhaminiin ikolofan, Íñje káwufooriin béenuusee bu huta h'etaam i eŋ'ebin éwuwanee.» 36Yesu n'awas hahooja hu, abe n'aja t'enuuf i. Eriboora yeene ni kátofin abe ni kaano: ---A̱hat uni b'a̱kolofane bu bite husuwa hu ti hitaaŋaat hu. 37N'aaniin: ---An u eewiise u maanu aamo fu Añi ute Húŋgowulan hu; 38hitaaŋaat hu heemo fu aduna i; sinawaay su seemo fu bakate ku ti Jáyi jite Atambatun; husuwa hu heemo fu bakate ku Setani; 39anatoora u éefiitene u sinawaay site husuwa hu aamo fu Setani; éhotukan i eemo fu kamoosen kite etaam i; éhotukana i kaamo fu emalaka i. 40Naane husuwa aa awatee héesufee, iyu yooŋ i bija fu káyemi ti kamoosen kite etaam i: 41Añi ute Húŋgowulan hu kaboñu emalaka yeene keenuutan ti Jáyi joone ésuk i fe kiŋki kaneyan bakaaku tu wuhoofoor, ni kéenijaariit ku ajakee, 42abe ni káfiiteniin ti sineemak seeyane su. Boko kayiyu toko, abe ni katakooro wuŋaan iŋi kayiŋat taŋ. 43Náami kéejube ku kasilan naane taanak tu ti Jáyi jite ju Faafiin. Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu! 44---Jáyi jite Atambatun júmoomi naane ebaj yéenuusee ti hitaaŋaat. Ake n'ajuk yo, n'afin ánuus. Hikawo kátumbu hutoof asooñen n'aŋ'aja ajay buroon b'abaje bu fe, abe n'aŋ'ábatikein eejoohen hitaaŋaat hondu. 45---Jáyi jite Atambatun júmoomi yooŋ naane ájulaata eeemo ti hiŋes bukuur béewarie bite hujoohen. 46Af'ajuk eke yeeseere-seer, o bija eejay buroon b'abaje bu fe, eejoohen ekuur yendu. 47---Jáyi jite Atambatun júmoomi yooŋ naane embaalu y'embaala káfiitene ti han hu, abe eŋ'ejok asaan ánoan. 48Ef'ehooj, n'iŋi kañak yo ti katafa ku, abe n'iŋi kasiiŋo keejif bisaan bu: n'iŋi kanaŋ béekunde bu tu wutekel, bare beejose bu n'iŋi káfiiten bo. 49Iyu yooŋ i bija fu ti kamoosen kite etaam i: emalaka i bibin kéewaajinoor keejakut ku ni kéejube ku, 50abe n'iŋi káfiiten keejakut ku ti sineemak seeyane su. Boko kayiyu toko, abe ni katakooro wuŋaan iŋi kayiŋat taŋ. 51Yesu n'ákandijen eriboora yeene aaniin: ---Arijokajok beekolofanee bee fe? Ni kaano: ---Hee. 52N'aaniin: ---Náami yooŋ ámuse fe ite Eluwa yite Moyis, i kaliikene múniyo mite Jáyi jite Atambatun, anokooranokoor naane ate enuuf éebisinna buroon bíyeni nu buroon beehaane t'ebaj yeene. 53Hi Yesu átibane hu báhamin beekolofanee bondu, n'anuut toko 54eebatuko ti hikinu hu t'ákuumanee du. N'áyemi ti kaliiken bakate ku bo mite m'Atambatun ti báalawum booniin. Kéeyemie ku toko ni kajahale naane. N'iŋi kaanoor: ---Aañ fíya awuno fu káwasi kondu, ni sembe site káhinu buroon beehaŋe bu úne kikaw? 55Kame añi úteiit kereŋ aroka ite wusan wu? Máriiit aamo fu kereŋ íñaayo? At'úteiit Saakiin, ni Siseef, ni Simoŋ, nu Sud? 56Bákaniino, úneiit úkine fee beebe? Aañ fíya awuno fu káwasi kondu, ni sembe sondu? 57Ni kateñeko káyilen te o. Náami Yesu eeeniin: ---Ayiŋana ite Atambatun, ésuk i fe iŋi kajoko nu sumoŋu súsuba, abin aŋeñen t'ésuk yeeniin, nu tu butoŋ booniin. 58Yesu ahaŋut áhin bo beehooje beehaŋiin kikaw, iŋi naane káyilenut i te o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\