MÁJIYE 16

1Efarisiyeŋ i n'Esaduseyeŋ i ni kátofin bibin ti Yesu kaanuku keebuuto. Ni kaano áhin bike beehaŋiin kikaw, beekuuriin kaanuku sembe soone t'Atambatun tu súnuutina fu. 2Yesu n'aaniin: ---Uŋu túlumo, abe bufor bu ni bilaañan, n'aŋ'ariene: «Bufor bu kajaaŋu kuwaatu.» 3Nu nuwasanoor, eŋ'ébaaniin, n'aŋ'ariene: «Yo kanubu.» Aŋ'arijondoman tu bufor bu, n'aŋ'árinandin beeware bu kabaju, bare arifinut áriyini kánandin bite bu hahiye! 4Aruun bakate ku hahiye arijakut, áriwuŋgawuŋg yooŋ Atambatun kiñaawu, abe bare n'árimaŋi kajuku beehaŋuun kikaw. Bare at'áriwufooree mayet bifeeneŋ, kane arko taŋ beebaje bu Sonas. Ahaban, n'awasiin toko eeja. 5Yesu n'eriboora yeene kakana han hu, náami eriboora i kafiilafiil bija nu kumburu. 6Yesu n'aaniin: ---Áriwasiyoor, arinaŋ kikawuun t'élefir ite Efarisiyeŋ i, ni yite Esaduseyeŋ i. 7Eriboora i n'iŋi kaanoor toko: ---Úbinut tíme nu kumburu, iŋ'ite ho h'af'asok ii. 8Yesu n'ámeyi bi kaamo bu te bo. N'aaniin: ---Iŋi naŋ n'af'arienoor iyu: aŋarkeyi naane úbinut nu kumburu? Káyilen koonuun kítetia teereŋ! 9Áritumboorut arijok mayet? Áribaŋineit kumburu hutok hu k'ifiitare ku bija ti háyine hu kaamo súñjune hutok hu? Wutekel wuyem wute kifiit keeŋeñene w'ariyite fu? 10Áribaŋineit yooŋ kumburu ku hutok nu kúsuba kéerubooree ku bija ti háyine hu kaamo súñjune sibaakiir su? Wutekel wuyem wute kifiit keeŋeñene w'ariyite fu? 11Buŋ b'arijokut fu ariike kaanuku kúmburiiit k'isokuun fu? Arinaŋ kikawuun t'élefir ite Efarisiyeŋ i, ni yite Esaduseyeŋ i. 12Náami eriboora i kajoka kaanuku aanutiin káwasiyoor élefir yey'éhinee tu kumburu ku, bare káwasiyoor tu buroon b'Efarisiyeŋ i n'Esaduseyeŋ i bimbi kaliiken ésuk i. 13Yesu areeŋa inde ésuk i yiyi kaane Sesare-Filip, n'ákandijen eriboora yeene aaniin: ---Kame ésuk i, iŋi kaane Añi ute Húŋgowulan hu aamo fu aañ? 14Ni kaano: ---Bakaake kaane awe a̱amo fu Sambatiis, bakaaku ni kaane Eli, bakaaku n'iŋi kafin kaane Seremi, man yooŋ ake ti bakaaku eyiŋana yite Atambatun. 15N'aaniin: ---Náami aruun, aŋ'ariene íñj'eemo fu aañ? 16Simoŋ Piyeer n'ásafino aano: ---Awe a̱amo fu Afakana u, Añi ite Atambatun eekino u buroŋ bu. 17Náami Yesu eeeno: ---Atoof t'awe Simoŋ, añi ite Sonas, ábuki húŋgowulaniit áwufoori fu bondu, bare Faafam eeemo u t'etiir. 18Abe íñje isok fee n'awe: Piyeer, awe elaaliñj, abe t'elaaliñj yendu t'ija fu kasiiŋan kéeyilenam ku fe, abe eket i et'éyini tu boko doon. 19Íñje kasaani sijaab site Jáyi jite j'Atambatun: bamb'aŋ'a̱yak kasiiŋan kaanuku ésuk i kawarut bo káhinu t'etaam ye, Atambatun kariboor n'awe; bamb'aŋ'a̱yak kasiiŋan kaanuku káyinooni káhinu bo t'etaam ye, Atambatun kariboor n'awe. 20Ahaban, n'áhaminiin toko ayan aaniin: ---Atum'arisok an kaanuku íñj'eemo fu Afakana u. 21Áfiitin tu hunak hondu, Yesu n'ásit káwufoor eriboora yeene kaanuku awarawar bija Serusalem, abe sifaaf su, n'eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis káhinio eejuk bo sílaam sómbokun. Boko káhinu ésuk i keeyoolo, bare hunak híhaajiyan hu, n'aŋ'aritanee t'eket i. 22Náami Piyeer eeruwo kéekajino naane iya, abe n'akamoor te o aano: ---Áyine Anahaan u, Atambatun kajukari tu bondu! Aaa, bondu iti bibaji! 23Bare Yesu n'aweteko abe n'aane Piyeer: ---A̱kambam «Setani»! Aw'ondiam ti kafitu, ábuki aŋ'a̱yinoor naane kúŋgowulan ku, bare náaneiit Atambatun. 24Ahaban, Yesu n'aane eriboora yeene: ---An af'ámaŋi kariboor n'íñje, atum'aŋk'ákini buroŋ boone. Akando ekuruwa yeene éeseinam ti hiñaawu. 25Ábuki an af'ámaŋi kafakan síhiinio, o bútowuto. An n'afin aket uŋu húuma hu, o karoŋu. 26An af'aja ayak abin áami ákinia ebaj ite t'etaam ye fe, abe abajut buroŋ bu, yo fíya káñjeriŋo? Aaa! Naŋ nu húŋgowulan áyinie fu kajaamu kaanuku eefakan síhiinio? 27Isokuunsok bonde ábuki Añi ute Húŋgowulan hu bibin ti sembe sómbokun site Faafo n'emalaka yeene, abe n'aŋ'abatikan huruw fe doon d'aroke du. 28Iisokuun bifeeneŋ bu: bakaake ti keeemo kee diye iti kaket ti kajukut Añi ute Húŋgowulan hu ti bibin ti Jáyi joone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\