MÁJIYE 17

1Abaj kunak hutok ni hifeeneŋ, Yesu n'ariboor ni Piyeer, ni Saak n'at'o Saaŋ, abe n'aja nu boko ti hike hirij heeliite naane, kéeyemi bo unooniin. 2N'ahosanooro toko hágilaiin. Buhooŋio uŋu bútumb bisilan naane taanak tu, abe wañ woone nu wufañj daŋ naane hiim hu. 3Eriboora i t'éhaajiiin kaja kajuku, náami Moyis ondu, n'Eli ti báhamin ni Yesu. 4Náami Piyeer eeene Yesu: ---Anahaan u, ajakeejak naane iriemo i diye. Af'á̱maŋi, n'iŋ'irok diye múwuureey míhaaji, ake bija t'awe, ake bija tu Moyis, ake bija t'Eli. 5Ondu ti báhamin bu, náami kaafor keejaaŋe ni kímifeniin. Kaaji ni kíhaminn ti kaafor ku iŋi keene: ---An onde aamo fu Añi úuma i ímaŋie u. Te o ti hikawam hutoofe fu. Arijamatano jak! 6H'eriboora i kajame hu kaaji kondu, ni kátumb fu kákoleyi kasooñen ni kaney, ñuhooŋiiin ñiya t'etaam. 7Yesu n'átofin, n'atib tu boko abe n'aaniin: ---Aririto, atum'árikoleyi. 8Ni kayit kikawiin, bare kajukut mayet an kane arko Yesu unoono. 9Káyemia tu búwaneina bu hirij hu, Yesu n'áhaminiin ayan aaniin: ---Atum'arisok an doon fe d'arijuke du, ajendan káyemi Añi ute Húŋgowulan hu aritanee t'eket i. 10Eriboora yeene ni kaano: ---Iŋi naŋ n'émuse yite Eluwa yite Moyis ifi kaane Eli aware kajabu abin? 11Yesu n'aaniin: ---Múniyo Eli aware kajabu abin, eefare buroon bu fe. 12Bare íñje isok fee n'aruun: Eli aheeka eebin, abe ésuk i kakeetanuto, bare ni kanij te o naane hutoofiin i. Iyu yooŋ i kaja fu káhihinoor Añi ute Húŋgowulan hu. 13Náami eriboora i kánandina kaanuku Sambatiis a ámaŋiiin fu kasoku. 14Hi Yesu n'eriboora i bákahaaji ku kábatikeina hu bibin ti hahooja hu, ake ániine n'átofin ti Yesu, n'asaaho éejiŋgitan hágilao 15abe n'aano: ---Ámuse u, waasi, a̱yubiyen añi úuma. Aŋ'aney, abe álaamalaam dómbokun. Aŋ'afand kaneyu ti sineemak, man yooŋ tu móhujo. 16Ibinabin ne o t'eriboora íiwe, bare kayinaato káhinu éekoyi. 17Yesu n'aane: ---Áribajaatia teereŋ káyilen! Ariyaŋgayaŋg faa kikaw, aruun bakate ku hahiye! Bija kaakaŋ n'ija fu iŋki biriiko n'aruun? Íñj'endu ti kajoku hikawam kep bija kaakaŋ? Aribinam n'añi u diye. 18Hi kabine hu ne o, Yesu n'akamoor t'erab i. N'enuut t'añi u, n'ahaŋ ákoyi toko-toko. 19Náami eriboora i ni kátofin unooniin ti Yesu, abe ni kákandijeno kaano: ---Iŋi naŋ n'iriyinaat fu kákutoor erab i? 20Yesu n'aaniin: ---Aŋarkeyi naane káyilen koonuun kifamut. Iisokuun bifeeneŋ bu: af'aribaj káyilen, hutoof yooŋ kíteti naane anawaay ite emutard, aruun kaanu hirij hondu: «A̱nuut diyu a̱aja baaba», ho katofu. Doon iti dijahaluun mayet. 22Hike hunak, eriboora i kareyi fe ni kakuukanooro Gálile. Yesu n'aaniin: ---Añi ute Húŋgowulan hu kásikiee asaanee ésuk i. 23Boko kayoolio, bare hunak híhaajiyan hu, n'aŋ'aritanee t'eket i. Eriboora i ni kátaañian fu naane. 24Hi Yesu n'eriboora yeene kareeŋe hu Káfernawom, kiŋki kasa búhal bu bija t'Enuuf ite Atambatun ni katof ti Piyeer abe ni kaano: ---Eeman kereŋ ámuse oonuun aŋ'ajaam búhal bite t'Enuuf ite Atambatun? 25Piyeer n'aaniin: ---Hee, aŋ'ajaam bo. Piyeer áyemia tu buyooso bu t'enuuf i, Yesu n'aheekanooro aano: ---A̱sokam fee Simoŋ, bákayi kite t'etaam ye, t'aañiin t'ifi kasa búhal bu? Ti bakan kooniin, man yooŋ t'emoosoora i? 26Piyeer n'aano: ---T'emoosoora i. Yesu n'aano: ---Náami bakan kooniin kawarut kajaamu doon fe. 27Bare utum waatin tu bokondu. A̱ja ti han hu, abe n'á̱fiiten kaabuutu kúuwe. Asaan a a̱ja u kajabu a̱jok, á̱faaŋin butum bu, n'aŋ'a̱juk toko sírirem. Á̱sik so a̱ajaam búhal bu bija tu wane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\