MÁJIYE 18

1T'ewahatu yendu, eriboora i ni kátofin ti Yesu abe ni kaano: ---Aañ ahaŋe fu ti Jáyi jite Atambatun? 2Yesu n'aruw ake añi, n'asiiŋano t'etutiin 3abe n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: afut'arihosanooro áriiyemi naane biñi, at'ariyooso hikee-kee ti Jáyi jite Atambatun. 4An eehaŋe u ti Jáyi jite Atambatun aamo fu an eeyitooreit u, éeyemi naane añi onde. 5Abe an af'ajok áwariee añi naane onde uŋu húuma hu, íñje humuumam a ajoke fu áwariee. 6---An eeyak u kákinineŋ hutoof ake t'eraan i ti kéeyilene ku t'íñje n'aney ti kaahoofoor, ahaŋ kajaku te o n'akobee elaaliñj yómbokun tu nukun, abe n'áfiitenee t'ahaŋe du kásuli ti han hu eemoj. 7Átaañiee teereŋ tu kúŋgowulan ku naane aamo i abajeebaj bike beeyak kákinineŋ ni kahoofoor! Bibaa yooŋ kabaju, bare átaañi t'an eeja u kánuutanna bo! 8«Arko emoŋii man yooŋ kuwoti ifi kíkinineŋ n'a̱ney ti kaahoofoor, a̱faran, abe n'á̱fiiten akambee. Ahaŋ kajaku t'awe n'a̱yooso tu buroŋ béehabanaariit bu n'emoŋu efeeneŋ, man yooŋ kuwot kifeeneŋ, bala á̱yeki sumoŋii t'ésuba te so nu wuwoti, abe n'á̱fiitenee ti sineemak séehokaariit su. 9Arko dike ti ñíkini ifi díkinineŋ n'a̱ney ti kaahoofoor, a̱nuutan do, abe n'á̱fiiten do akambee. Ahaŋ kajaku t'awe n'a̱yooso tu buroŋ béehabanaariit bu káafeelin, bala á̱fiitenee sambuun ni ñíkini t'ésuba te ño. 10---Áriwasiyoor ti kahuufu kite ake t'eraan i ti kéeyilene ku t'íñje. Ábuki íñje isok fee n'aruun: emalaka yeeniin bokondu t'etiir, iŋi kasiiŋo kep hágila Faafam. 12«Buŋ b'arisoke? An af'abaj síkarniina seemo téemeer, abe efeeneŋ te so n'étowuto, buŋ b'ayak fu káhinu? Eeman akina kawasu saasu, bakan bakabaakiir nu sumoŋu nu hutok ni sibaakiir su ti hirij hu, eeja eeŋes yéetowutee i? 13Abe af'ajuk yo, íñje isok fee n'aruun, hikawo kátumbu hutoof naane iŋ'ite te yo, ahaŋ iŋ'ite séetowuteit su. 14Iyu yooŋ i Faafuun eeemo u t'etiir ámaŋiit fu mayet afeeneŋ ti kiŋgilij ku kéeyilene ku t'íñje átowuto. 15---An eeemo atii, bítimuun bifeeneŋ, af'atin t'awe, a̱ja a̱juko a̱asoko bo aruun kúsubauun barebare. Af'ajam, n'aŋ'áami aribukana. 16Bare af'ateñekei kajamu, a̱ruw afeeneŋ man yooŋ bákasuba keeriboor n'awe ariija ariijuko. Á̱hin ii ábuki Míkiñjin mu meenaan: «Bala an atinanee, bákasuba man yooŋ bákahaaji kawarawar kajabu kaseede kaane kajukojuk.» 17N'afin ateñekeiin kajamu, a̱sok bo kéeyilene ku fe. Af'ateñeko yooŋ kajamu kéeyilene ku, a̱joko naane an éemeyiit Atambatun, man yooŋ asaa búhal. 18---Iisokuun bifeeneŋ bu: bamb'aŋ'ariyak kasiiŋan kaanuku ésuk i kawarut bo káhinu t'etaam ye, Atambatun kariboor n'aruun; bamb'aŋ'ariyak kasiiŋan kaanuku káyinooni bo káhinu t'etaam ye, Atambatun kariboor n'aruun. 19«Iisokuun yooŋ bonde: bákasuba t'aruun ifi kajok ti bifeeneŋ, abe ni kalaw bo Atambatun Faafam eeemo u t'etiir, o kawuniiin bo. 20Ábuki ti bákasuba man yooŋ bákahaaji kakuukanooree tu huruwu húuma, íñj'endu t'etutiin.» 21Náami Piyeer éelohin Yesu abe n'aano: ---Anahaan u, abuk'am af'aŋ'aboo katinu t'íñje, kiyem k'iwaro fu kaboŋket? Kireeŋ hutok nu kúsuba, bare? 22Yesu n'aano: ---It'eeni hutok nu kúsuba, bare keemo bakan bákahaaji nu sumoŋu kireeŋ hutok nu kúsuba. 23H'isokuun hee, ábuki Jáyi jite Atambatun júmoomi naane bonde: abajeebaj ake áyi éemaŋie kajuku doon d'eroka yeene káyekio du. 24Ajaba kafinu ku, ni kabino n'ake éeyekio similiyoŋ úkaan. 25Náami makamu ániine ondu abajut eebatikan sírirem sondu, áyi u n'aane kajooheno naane ásukateen, akina, n'anaar'o, ni bakañio, nu doon d'abaje du fe, éeyini kajaamu kaamaag koone. 26Aroka u n'aney t'etaam hágila áyi u, abe n'áwasiyano aano: «Waasi, a̱yubiyenam, íñje kabatikani fe!» 27Áyi u n'ayubiyeno. N'aboŋketo kaamaag koone, abe n'awaso eeja. 28«Aroka u afina ánuutin kep, n'ajuk ake ti bákawiyo eroka i éeyekio éñjune. N'ajoko tu nukun, abe n'akulujo ti kaanio: "A̱batikanam doon d'á̱yekiam du!" 29Áwiyo n'ájiŋgitan hágilao, abe n'áwasiyano aano: "Waasi, a̱yubiyenam, íñje kabatikani!" 30Bare áyin u n'ateñeko. N'akalamoo keekulo bija kóyin k'aja ku kajaamu kaamaag koone. 31Hi bakaaku eroka kajuke hu bondu, ni bítaañiiin naane. Ni kaja t'áyi u keekamo bo fe. 32Áyi u n'aboñ bite aroka ondu abe n'aano: "Á̱nafutanafut faa aroka! Iboŋketiboŋket kaamaag kúuwe kireyi fe, aŋarkeyi naane á̱wasiyanamwasiyan. 33Eeman yooŋ a̱warawar yéeni kayubiyen áwiyi naane iyubiyeni i?" 34Áyi u átumbatumba fu ayiŋat naane, asooñen n'ayoosan aroka ondu t'ekulu i, kéehihinooro toko bija kóyin k'aja ku kajaamu kaamaag koone fe.» 35Abe Yesu n'áwutiyen aane: ---Iyu yooŋ i Faafam eeemo u t'etiir aja fu n'aruun fe kane arko huruw t'aruun aboŋketut áhabanein abukoo eetine te o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\