MÁJIYE 19

1Hi Yesu asoke hu bondu ahaban, n'anuut Gálile eeja bija tu búsuk bite Súde, yeeemo i kane a̱kan kaayelu kite Surdeŋ. 2Bakan keehooje-hooj ni kanabano, abe n'aritaniin toko ésomuta yeeniin. 3Bakaake t'Efarisiyeŋ i ni kabin te o kaanuku man ni kabuuto. Ni kákandijeno kaano: ---Eluwa yite y'úne ewunawun fíya ániine kanuutan anaar'o kane hutoofo? 4Yesu n'aaniin: ---Eeman kereŋ arijaŋgajaŋga bonde ti Míkiñjin mu? Meenaan: «H'Atambatun ajabe hu káwuwan dóonodoon fe, n'áhiniin ániine n'anaare.» 5Abe Atambatun n'asooñ aane: «Iŋ'ite ho h'ániine aja fu kanuutu ti faafo n'íñaayo, eeja keekin n'anaar'o, kéeyemi halan hifeeneŋ taŋ.» 6Hahiyu it'iŋki káyemi bákasuba, bare afeeneŋ taŋ. Náami an atum'áwaajinoor doon d'Atambatun ágiiloole. 7Efarisiyeŋ i ni kaano: ---Kame iŋi naŋ nu Moyis akiñje fu t'eluwa i aane an af'ámaŋi kanuutan anaar'o, asaano kaawiit kite káwufoor kaanuku karoŋut? 8Yesu n'aaniin: ---Moyis akiñjakiñj kaanuku árinooni kanuutan haare hoonuun aŋarkeyi naane ariyaŋgayaŋg aa kikaw. Bare ti kájabina ku, bijeit ii. 9Íñje isok fee n'aruun: an af'ahoor anaar'o t'ajokutee n'ániine, abe n'asa ake, áhina kaahoofoor. 10Eriboora yeene ni kaano: ---Arko iyu i beemo fu t'ániine n'anaar'o, ho húkoyie kame an atum'asa. 11Yesu n'aaniin: ---Ésukiit ereyi eyino fu kaanu hee tu bondu, kane arko bakan k'Atambatun awune ku bo. 12Abajeebaj bakan keeyinaat kasayi anaare, ábuki iyu i kabukee fu. Bakaake, bakaniin kúŋgowulan káhiniin fii. Bakaaku iŋi kateñeko bisayi iŋ'ite Jáyi jite Atambatun. An éeyinie u káhinu bonde aja áhin bo! 13Bakaake ni kabin ti Yesu ni biñi kaanuku man n'ásit tu boko sumoŋio, abe n'alaw bija tu boko. Bare eriboora i ni kakamoor ti keebine ku nu boko. 14Yesu n'aaniin: ---Ariwas biñi bu keebin t'íñje! Atum'aribatikaniin, ábuki bakan naane boko kakino fu Jáyi jite Atambatun. 15N'ásit tu boko sumoŋio, abe n'anuut toko eeja. 16N'abaj an éetofina ti Yesu abe n'aano: ---Ámuse u, naŋ n'iware fu káhinu neejake kaanuku iibaj buroŋ béehabanaariit bu? 17Yesu n'aano: ---Iŋi naŋ n'á̱kandijenam fu ti meejake mu? Atambatun taŋ ajake fu. Af'á̱maŋi buyooso tu buroŋ béehabanaariit bu, á̱hin naane suluwa su susoke i. 18Ábaakiit u n'aano: ---Kame siin su? Yesu n'aano: ---Atum'a̱yool húŋgowulan; atum'a̱ŋot n'an ariseñeit; atum'á̱kuwat; atum'a̱juus a̱saan ake; 19á̱jeŋgin faafi n'íñaayi; á̱maŋi áwiyi húŋgowulan naane á̱maŋie i hikawi. 20Ábaakiit u n'aano: ---Ifesut hikee tu suluwa sondu fe. Naŋ n'iware fu kasooñu íhin? 21Yesu n'aano: ---Af'á̱maŋi kakuuru but, a̱ja a̱joohen buroon b'a̱baje bu fe, abe n'á̱sik sírirem su a̱wun keebajut ku. Af'á̱hin ii, n'aŋ'a̱baj t'etiir ebaj. A̱haban, n'aŋ'a̱bin á̱aseinam ti hiñaawu. 22Bare h'ábaakiit u ajame hu bondu, n'aja káataañianin naane, ábuki fu ebaj yeene ehahahah. 23Náami Yesu eeene eriboora yeene: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: buyooso bite ti Jáyi jite Atambatun bítaañataañi faa t'an eebaje. 24Iisokuun yooŋ bonde: éŋgelem áyinooni fíya buyooso t'efulu yite kaakiiku? Mayet fu! Bare buyooso bite an eebaje ti Jáyi jite Atambatun bihaŋe kátaañi. 25H'eriboora yeene kajame hu bondu, ni kátumb fu kajahale naane. Ni kaano: ---Kame náami aañ áyinie fu kafaku? 26Yesu n'áheeliniin abe n'aaniin: ---Bondu bijaaŋajaaŋo kúŋgowulan ku, bare Atambatun áyinooni káhinu dóonodoon fe. 27Náami Piyeer eeeno: ---A̱juk, uni íriwasinowasin areyi fe íriiseini ti hiñaawu. Naŋ n'iriyak fu kabaju? 28Yesu n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: etaam éyeni i ef'esiiŋo, abe Añi ute Húŋgowulan hu n'ariiko t'eriikeey yeene yite híyiaate hu yéenike i, aruun sumoŋu ni bákasuba ku keesao ku ti hiñaawu, aruun yooŋ biriiko ti biriikeey bite bákayi, áriiyemi eseef ite sunuuf site Israyel sumoŋu nu súsuba su. 29Bakan ifi kawas sunuuf sooniin, man yooŋ bakatiiin, bákaniiniin, sifaafiin, síñaayiin, bakañiiin, ni kitaaŋaat kooniin uŋu húuma hu, boko kabaju buroon bondu kireeŋ téemeer, abe n'iŋi kawunee yooŋ buroŋ béehabanaariit bu. 30Bare keehooje ti keeemo ku hahiye étiyar i, boko bibin káyemi eraan i, abe keeemo ku hahiye eraan i ni káyemi étiyar i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\