MÁJIYE 9

1Yesu n'ájufo tu busoona bu eesooñ éekanin bibin t'ésuk yeeniin. 2Bakaake ni kabino n'ake ániine eeyinaat bija, eehurusee ti kabaŋ. Hi Yesu ajuke hu káyilen kooniin, n'aane ániine eeyinaat u bija: ---Óom, a̱jok alitee. Wuhoofoor wúuwe wuboŋketee. 3Náami bakaake t'émuse yite Eluwa yite Moyis n'iŋi kaanoor toko: ---Áyin ondu fu ondu ti kálafatin Atambatun! 4Yesu n'ámeyi kaayinoor kooniin. N'aaniin: ---Iŋi naŋ n'aribaje fu biyinoor bondu beejakut bii ti siheluun? 5Kame naŋ nihaŋe fu katoofu kasoku tu bonde? Kaanu kite: «Wuhoofoor wúuwe wuboŋketee», man yooŋ: «A̱rito a̱aja»? 6Bare íñje káwufooruun kaanuku Añi ute Húŋgowulan hu ákooki t'etaam ye sembe site kaboŋket wuhoofoor. Náami eeene ániine eeyinaat u bija: ---A̱rito, abe n'a̱yit kabaŋ kúuwe a̱ayeet! 7Ániine u n'arito abe n'ayeet. 8Hi hahooja hu hujuke hu bondu, ni kákoleyi kareyi fe. N'iŋi kasokoroor Atambatun naane awune i kúŋgowulan ku sembe sondu. 9Yesu n'anuut toko eeja. O ti bija bu, n'ajuk ake ániine huruwu hoone Májiye t'ariikee tand'arok t'ásukut u tindi kajaam búhal bu. N'aano: ---Á̱seinam ti hiñaawu! Májiye n'arito eesao ti hiñaawu. 10Yesu n'áyemi tu buñoofo t'enuuf ti Májiye. Keehooje ti kiŋki kasa búhal bu, ni bísambaŋ bu ni kabin keeñoofo ne o, n'eriboora yeene. 11Efarisiyeŋ i kajuka bondu, ni kaane eriboora yeene: ---Iŋi naŋ n'ámuse oonuun añoofo fu t'afeeneŋ n'esaa yite búhal bu, ni bísambaŋ bu? 12Yesu n'ajam. N'ásafiniin aaniin: ---Bakan keeemo káasuumaayiin kasawuleit asontena. Kéesomute ku kasawuloo fu. 13Ariliiken kámeyi bonde b'Atambatun asoke bu ti Míkiñjin mu. Aanaan: «Arijak ti bakaaku; bondu b'ímaŋie fu, bare wusarah wíiit.» Ábuki ibinut karuwu bakan keejoŋoore ku, bare bísambaŋ bu. 14Náami eriboora yite Sambatiis ni kabin ti Yesu abe ni kaano: ---Buŋ b'aamo fu uni iŋ'iriwoor, Efarisiyeŋ i yooŋ, abe bare eriboora íiwe káwooraariit? 15Yesu n'aaniin: ---Bakan keeje kamaatu biseño kánooni fíya kátaañian, an eeemo u ti bisayi bu o toko nu boko? Aaa fu! Bare bibin birko, an eeemo u ti bisayi bu karamiee tu sumoŋiiin. Kóŋkeyin n'iŋi kawoor. 16«An ákiikaariit eres éyeni ti kaawañ keehaane, ábuki eres éyeni i n'eŋ'ébuj kaawañ kihaan ku, abe n'iŋi kihaŋ bijeho. 17An yooŋ áyunanaariit bunuk bíyeni ti bikeen beehaane. Af'áhin ii, sikeen su buwelejo, abe bunuk bu búyuuso. N'aŋ'áami sikeen su súbujaa. Aaa! Bunuk bíyeni uŋu búyunanee ti bikeen bíyeni: doon fe man dúbujo.» 18Yesu ondu ti kasoku kooniin báhamin bondu, ake t'eseef ite Esuwif i n'ahaŋ áreeŋin. N'asaaho éejiŋgitan hágila Yesu abe n'aano: ---Ásuŋgute úuma aketa memememee; bare a̱bin á̱asit sumoŋii te o, abe n'aŋ'aroŋ. 19Yesu n'arito, abe ni kasao ti hiñaawu, akina n'eriboora yeene. 20Ake anaare ámoomi toko, emito yendu sumoŋu nu súsuba aŋ'ahalan dómbokun. N'aane ni hikawo: «If'íyini kagoru wañ wute Yesu kep, íñje kákoyi.» Náami eetof inde hiñaawio, abe n'agor balis bite wañ woone. 22Yesu n'aweteko, n'ajuko abe n'aane: ---Waay, a̱jok alitee! Káyilen kúuwe kíkinineŋa n'á̱koyi. T'ewahatu yendu yooŋ anaare u n'ákoyi. 23Hi Yesu areeŋe hu t'enuuf ite aseef u, n'ajuk esoka yite ti kiñjeŋ ku káafarein bija ehok, hahooja hu ti kalolobool. 24N'aane: ---Arinuut, ábuki ásuŋgute u aketut, am aŋote barebare. Ésuk i n'ésuwo. 25H'aamo hu kanuutana hahooja hu, Yesu n'ayooso t'enuuf i, abe n'ajok emoŋu yite ásuŋgute u. Ásuŋgute u n'arito. 26Bondu ni bijamo tu búsuk bite bu ne bo fe. 27Hi Yesu anuute hu toko éeyemi ti bija bu, háyine bákasuba kéefuume ni kasao ti hiñaawu, iŋi kakaro kataŋk t'etiir kaane: ---Añi Dafit, a̱yubiyen uni! 28Yesu ayoosaa t'enuuf i, kéefuume ku ni katof kaloho. N'aaniin: ---Bukuuruunkuur kaanuku íyinooniuun káhinu ariijuk? Ni kaano: ---Hee, Ámuse u. 29Náami Yesu eegoriin ti ñíkin abe n'aaniin: ---Bibaj naane áriyilene i bo! 30Náami ñíkiniin ñíyinia kajuku. Yesu n'áhaminiin ayan aaniin: ---Arijamatan jak, atum'arisok bo an. 31Bare kanuuta kep, ni kasok bite bu Yesu tu búsuk bite bu ne bo fe. 32Yesu n'eriboora yeene ti kanuutu ku, bakan ni kabin te o n'ake ániine eeyinaat báhamin, ábuki erab ejokojok. 33Yesu n'ákutoor erab i, abe ámuuma u n'áhamin. Hahooja hu fe ni hijahale dómbokun abe n'iŋi kaane: ---Bondu búmusut kabaju t'Israyel! 34Bare Efarisiyeŋ i ni kafin kaane: ---Ti sembe site Setani áyi ite sirab su t'af'ákutoor sirab su! 35Yesu n'añaahoor ti kikinu ku kireyi fe, aŋ'aliiken ésuk i ti ñáalawum ñu, n'awaare Hirim Heetoofe hu hite Jáyi jite Atambatun, abe n'aritan bakate wúsomut wánowan, ni kéetime ku fe. 36H'ajuke hu hahooja hu, n'átumb fu ayubiyeniin naane, ábuki siheliin sibebut, abe kámeyiit naane kaja i, naane bíkarniina beebajut ahaawa. 37Náami eeene eriboora yeene: ---Éhotukan i ehahahah, bare éhotukana i kafamut. 38Arilaw ate múwañiin mu man n'áwutiyen bakan keebin kéehotukano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\