FÍLIP 4

1Náami kújakuwe, aruun k'ímaŋie-maŋie ku, arkaam kasooñu íheelin t'aruun dómbokun. Ábuki aŋ'árihin hikawam heetoof, abe n'aruun yooŋ n'if'isaŋgoor. Iŋ'ite ho aamo fu waasuun, arijok alitee tu buroŋ boonuun n'Anahaan u. 2Íñj'endu ti kalawu haare honde t'ésubaiin, Ewodi ni Sentis, waasi, kajokoor naane huruw n'at'o, ábuki Anahaan u ákiniuun fu. 3Awe yooŋ eeemo u burok wane bifeeneŋ, waasi, á̱yokunan haare hondu t'ésubaiin, íñje ilawi. Ábuki uni íriyemie fu t'étuum i t'afeeneŋ kaanuku Hirim Heetoofe hu heejamo, uni Kilemoŋiin, ni bakaaku bákawiyam fe kiŋki karok n'íñje. Atambatun akiñjakiñj kuruwu kooniin ti kaawiit koone kite buroŋ bu. 4Kikawuun kutoof ko kireyi fe naane árihine i t'afeeneŋ n'Anahaan u. Iisooñ ibatikan te bo: kikawuun kutoof! 5Áriwufoor ésuk i fe kaanuku árineenaneeni. Anahaan u bibin memee. 6Atum'arijahale tu doon fe, bare naane biyino i káyemi fe, arilaw Atambatun ariisoko doon d'arisawulee du, ti kaanio yooŋ eyeehen. 7Abe káasuumaay kite Atambatun, keejaaŋee ku búwesinato bite húŋgowulan kajukar suhol soonuun, nu ñúwejet ñoonuun aŋarkeyi naane árihinahin t'afeeneŋ ni Yesu Kiris. 8Kújakuwe, biraanu búuma bonde: árisik siheluun arinaŋ tu buroon beejake, beejare kasokorooree. Bo beemo fu doon fe dite nu múniyo, doon fe dite kájeŋginee, déejube, deekuure, deetoofe, nu doon fe deewaree kajoku nu sumoŋu súsuba. 9B'ariliikene bu t'íñje, b'arijoke bu ti kikawuun, b'arijamam bu ti kasoku, ni b'arijukam bu ti káhinu, árihin bo yooŋ. Abe Atambatun u aa awun káasuumaay ku káyemi n'aruun. 10Hikawam hútumbatumba hutoof dómbokun t'Anahaan u, naane aamo i aŋk'arisooñ áriwufoor kaanuku aŋ'ariyinoor uŋu húuma hu. Eenut aribinabina ariraan kayinoor ku uŋu húuma hu, bare aribajut yéeni bítim kaanuku áriiwufooram bo. 11Isokut yooŋ bonde aŋarkeyi naane íñje isawulee dike doon. Aaa, b'iliikene bu beemo fu bonde: ibajabaj, ibajut yooŋ, hikawam hutoofatoof. 12Íyinooni karoŋu ti kabajaate, íyinooni yooŋ karoŋu kane ibaj ihahan. Iliikenaliiken karoŋu tánotan fe, ni naane biyino i káyemi; hutoof ibajabaj iiñoofo ibir man yooŋ n'ijoñjolat; hutoof n'ibaj dómbokun man yooŋ diŋgiŋgilis. 13Íyinooni káhinu bondu fe aŋarkeyi naane Kiris aŋ'awunam sembe. 14Bare árihinahin áwari aa naane ariseeŋaam i ti sílaam súuma. 15Aruun bakate ku Fílip árimoomi bonde jak: h'inuute hu Maseduwan, kóyin k'ijabe ku kawaare Hirim Heetoofe hu, ti kéeyilene ku fe, aruun unoonuun áriyokunanam fu ti bisawula búuma. 16H'íyemie hu Tesalonik, áriboñinamboñin hífeeneŋiit buroon b'isawulee bu. 17Íñjeiit eeemo ti hiŋes kaanuku man n'ibaj dike doon t'aruun. B'ímaŋie bu beemo fu Atambatun ásoniyanuun iŋ'ite kawunu koonuun. 18Ijukajuk buroon b'áriboñinam bu fe, abe ahaheehah. Makamu Épafurodit abinambin nu buroon b'áriboñinam bu, hahiyu ibaja doon d'isawulee du fe. Buroon b'ariwunam bu búmoomi naane kaasarah keehunde, kaasarah k'Atambatun ase, abe nu kutoofo. 19Atambatun ite úne abajabaj ebaj yeehahe. Akina kanuutan bisawula boonuun fe, abe o káhinu bondu áŋaasann bo ti Yesu Kiris. 20Úsal Atambatun Faaf úne ko kireyi fe! Amiin. 21Arisaaf tu huruwu hite Yesu Kiris bakan ku fe k'Atambatun akino ku. Kéeyilene ku keeemo kee n'íñje kasaafuun. 22Bakan k'Atambatun akino ku kareyi fe keeemo ku beebe kasaafuun, áhaŋum ti kiŋki karok t'áyi ómbokun ite u Rom. 23Anahaan u Yesu Kiris aja ásoniyanuun arireyi fe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\