KAFEEÑAL KU 12

1Bike bómbokun ni bíŋaasin t'etiir bufor bu: anaare eesiimee taanak tu naane an aa asiimo wañ. Hiim hu húmoomi t'etaam wuwoto, abe asolasol ékuhe yite híyiaate yéeyekie wúloofiiloof weemo sumoŋu nu wúsuba. 2Anaare ondu áyemiit fuufio, abe ámoomi ti bíyihino. Aŋ'ariŋgan kep iŋi káseñji kite bíyihino bu. 3Bike yooŋ bómbokun ni bíŋaasin t'etiir bufor bu: kame fu éjufuur yómbokun abe yeelaañe jif. Ebajabaj kikaw keemo hutok nu kúsuba, nu wusiin weemo sumoŋu, abe hikaw-kaw fe husolasol ékuhe yite híyiaate. 4N'efeew efej efeeneŋ ti síhaaji site búloofiiloof bu ni hiyet hite te yo éfiiten t'etaam i. N'esiiŋo hágila anaare éeyemie u ti bíyihino bu kaanuku yeebin yeeteŋ alekej oone kane áyihinoo. 5Anaare u n'áyihino añi ahaawa, eeyak u bibin kahaawu biheet bite etaam i fe nu hútaŋkaru hite mañ. Bare añi u n'ayitee eejee ne o kaagoroor n'Atambatun, o t'ariikee t'eriikeey yeene yite híyiaate hu. 6Anaare u n'atey bija t'eramba i, t'Atambatun afaroo du báakinum kaanuku eebin éekuumano toko kunak éñjune ni síteemeer súsuba ni bakan bákahaaji. 7Náami hitiik hibaja t'etiir bufor bu. Misel n'emalaka yeene ni katiik éjufuur i, éjufuur i n'ésiiŋein n'emalaka yite te yo keetiik nu boko. 8Bare éjufuur i n'eheekee, abe n'ékutooree tu bufor bu yo n'emalaka yite te yo. 9Éjufuur yómbokun i n'éfiitenee tíyaŋ. Yo yeemo fu doon dúbuunaay dihaan du, dundu dubuut ésuk i kareyi fe. Do difi kaane Batuuk bu man yooŋ Setani. Ni dífiitenee t'etaam i, do n'emalaka yite te do. 10N'ijam kaaji kómbokun kéehaminna t'etiir bufor bu keene: «Hahiyu kafaku ku kireeŋa! Hahiyu Atambatun ite úne áwufoora sembe soone, asiiŋana yooŋ Jáyi joone! Hahiyu Kiris a ajifane u áwufoora sembe s'abaje su! Ábuki atinana ite bakan úne kéeyilene ku, an u aa asiiŋo yéeni bújom tujon hágila Atambatun eetinaniin áfiitenee tíyaŋ bufor bu. 11Bakan úne kakalokalo iŋ'ite halan hite Ametek u, nu múniyo mi kaseedee mu. Kajukerut uŋu buroŋ booniin ni kaane kéekoleyi eket i. 12Iŋ'ite ho aamo fu kikawuun kutoof, aruun bufor bu ni keekine ku bo! Bare átaañi t'aruun etaam i ni han hu! Batuuk bu búwaneino t'aruun, abe ni kayiŋat kómbokun, ábuki búmoomi kaanuku kunak keeroŋe ku bo kifamut.» 13H'éjufuur i ejuke hu kaanuku éfiiteneefiiten t'etaam i, n'eteyoor n'anaare éeyihinee u añi ahaawa u. 14Ake n'asaan anaare u síbend súsuba site kalañjaŋanaa kómbokun kaanuku éewiito bija t'eramba i, ti báakinum beefaree bu bija te o, eekamboor nu doon du. O kákuumanee toko simit síhaaji n'egenawala. 15Doon du ni dísajin móhujo úkaan naane kaayelu inde hiñaawu anaare u kaanuku man ni miñakoo. 16Bare etaam i n'ebin yeeram anaare u: n'efaaŋan, abe n'emer kaayelu k'éjufuur i ésajina ku. 17Éjufuur i n'eyiŋat t'anaare u dómbokun, abe n'eja yeetiik bakañio keeŋeñene ku. Boko kaamo fu kéejeŋgine ku buluwa bite Atambatun, abe ni kajok yooŋ tu múniyo mi Yesu áwufoore mu. 18Abe éjufuur i n'esiiŋo ti katafa kite han hu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\