KAFEEÑAL KU 4

1Hunuut toko, bike yooŋ ni bifeeñam. N'ijuk tu bufor bu karuŋ kéefeŋginee. Kaaji k'ibine ku ijam hítiyar hu ti báhamin bu n'íñje keeraase ku naane káabiinu ni keenam: ---Á̱sirein beebe, abe n'iŋ'íhini a̱ajuk beeja bu bibin kabaju. 2Búwejet Beenabe bu ni bihaŋ bujokam. N'ijuk t'etiir bufor bu eriikeey ite áyi, abe ake ariikariiko te yo. 3An ondu aŋ'átumb asilan naane. Kaajeŋgeleet kuŋoloolaŋolool eriikeey ite híyiaate hu, abe iŋi kisilan yooŋ naane. 4Sike siriikeey yooŋ site híyiaate seemo butuman ni sibaakiir suŋoloolaŋolool eriikeey yendu, abe bíhaaniin kaamo butuman ni bakabaakiir kariikariiko te so. Kasiimasiimo wañ weefañje, abe ni kasol búkuhe bite éwurus. 5T'eriikeey ite híyiaate hu yeeemo i t'etut, etiir i eŋ'esib toko, n'awen toko, biranda bu yooŋ nu busok. Kíit kéetife keemo hutok nu kúsuba kúmoomi hágila eriikeey yendu: ko keemo fu ñúwejet ñu hutok nu ñúsuba ñite ñ'Atambatun. 6N'abaj toko hágila eriikeey yendu naane han heejaaŋe wililil naane eweer yeekuure but. N'abaj yooŋ muroon mibaakiir meeroŋe meeŋoloole eriikeey ite híyiaate hu, abe sini site te mo fe ñíkin, hágila ni inde kiñaawu ku. 7Dítiyar du te mo dunokooranokoor n'éŋaŋ; dúsooboriyan du nu dunokoor nu húruukan; díhaajiyan du dibajabaj buhooŋu naane bite húŋgowulan; díbaakiiriyan du nu dunokoor naane kalañjaŋanaa keeemo tu búwiito. 8Muroon mibaakiir meeroŋe mondu mibajabaj dánodan fe síbend seemo hutok n'efeeneŋ, abe sini site te mo fe ñíkin, bija yooŋ t'etaam síbend su fe. Káajiim ni kaajiŋgan uŋu muhooñ meene: «Atemit, Atambatun eehaŋe u ebaja sembe, anabanab, anabanab, anabanab, akina éeyemie u, akina eeemo u, akina eebin u.» 9Muroon mibaakiir mondu meeroŋe mu uŋu muhooñ an eeriikee u t'eriikeey ite híyiaate hu eeemo u buroŋ hiraanu, kaanuku méenikano, meesokorooro, meeeno eyeehen. 10Abe ko kireyi fe bondu ifi bibaj, bíhaaniin bu butuman ni bakabaakiir ku n'iŋi kásukaayo. N'iŋi kasokorooro, o eeemo u buroŋ hiraanu, abe ni káfiiten búkuhe booniin hágila eriikeey ite híyiaate hu ti kaanu: 11«Atemit, Atambatun ite uni, awe a̱jare fu káyeki kániku ku, nu kusokorooru ku, ni sembe su. Ábuki awe á̱wuwane fu buroon bu fe, abe ti kámaŋi kúuwe tu búwuwanee fu beebaj.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\