KAFEEÑAL KU 5

1Abe n'ijuk kaawiit keeboonee t'emoŋu yaatos yite an eeriikee u t'eriikeey ite híyiaate hu. Kikiñjeekiñj tíyaŋ ni níbahindaa, abe kukotaneekotan n'esondeel kireeŋ hutok nu kúsuba kaanuku an atum'ábandin ko. 2N'ijuk yooŋ amalaka eebaje sembe ti kataŋku aane: ---Aañ aamo fu eereeŋe kanuutan naane kaawiit ku kukotanee i éebandin ko? 3Bare abajut t'etiir bufor bu, ni t'etaam i, ni t'éhinda etaam i an éeyinie kábandin kaawiit ku, éeheelin ko níbahindaa. 4Iyiyayiy faa, ábuki mayet an eejukee eereeŋe kábandin kaawiit ku, éeheelin ko níbahindaa. 5Náami ake ti bíhaaniin bu eeenam: Atum'a̱yiy. Á̱heelin, éŋaŋ ite tu butoŋ bite Suda, ti bakañi áyi u Dafit ariiŋana. Áyinooni kákotin kaawiit ku tu kukotanee du kireeŋ hutok nu kúsuba, abe n'ábandin ko. 6Náami iijuk Ametek t'asiiŋee kaagoroor n'eriikeey ite híyiaate hu. Muroon mibaakiir mu míhinohin t'etut, ni bíhaaniin bu yooŋ. Aŋ'a̱juk kite amooteemoot yéeni. Abajabaj wusiin weemo hutok nu wúsuba, ni ñíkin yooŋ ñeemo hutok nu ñúsuba. Ñíkin ñondu ñeemo fu ñúwejet ñu hutok nu ñúsuba ñite ñ'Atambatun, ñaññ'aboñ t'etaam i ereyi fe. 7Ametek u n'atof, abe n'asa kaawiit ku t'emoŋu yaatos yite an eeriikee u t'eriikeey ite híyiaate hu. 8H'Ametek u ase hu kaawiit ku, muroon mibaakiir meeroŋe mu nu músukaayo, mo ni bíhaaniin bu butuman ni bakabaakiir ku. Kareyi fe huruw n'ekondiŋ, ni bitaañ yooŋ bite éwurus beehooje bib n'ejuraay. Ejuraay yendu yeemo fu kalawu kite bakan kite Atambatun. 9Ni kahooñ hunooñu híyeni iŋi kaane Ametek u: «Awe a̱reeŋe fu kásiku kaawiit ku, á̱akotin ko tu kukotanee du. Ábuki a̱mooteemoot yéeni, abe ni halan húuwe n'á̱joohenna fu bakan a̱bin a̱saan Atambatun: bakan bakate búsuk bánoban, ni bakate kíhaminiin kánokan, ni bakan kánokan, ni biheet bánoban. 10Á̱hiniinhin kéeyemi bakan kúuwe, n'éhina wusarah bija t'Atambatun ite úne, abe boko káyemi bákayi kite etaam i.» 11N'isooñ íheelin, n'ijam wuji wute emalaka keehooje-hooj, keeŋoloole eriikeey ite híyiaate hu, nu muroon meeroŋe mu, ni bíhaaniin bu. Emalaka i kareeŋareeŋ búñjune nu búñjune. 12Iŋi kahooñ kataŋk kaane: «Ametek éemootaaniee u ajare fu káyeki sembe su, n'ebaj i, nu búwesinato bu, ni kámaki ku, nu kusokorooru ku, ni kániku ku, nu kuhooñu ku!» 13N'ijam yooŋ buroon bu fe beeemo bu t'etiir bufor bu, ni t'etaam i, ni t'éhinda etaam i, ni ti kan ku, buroon beeemo bu t'aduna i fe ti kahooñu iŋi beene: «An eeriikee u t'eriikeey ite híyiaate hu, n'Ametek u kaja kákini hiraanu kuhooñu ku, nu kusokorooru ku, ni kániku ku, ni sembe su!» 14Muroon mibaakiir meeroŋe mu ni mísafin meene: «Amiin!» Abe bíhaaniin bu ni kásukaay keesokoroor Atambatun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\