ROM 11

1Náami íikandijen bonde: Atambatun áfiitenafiiten fíya bakate ku Israyel keeemo ku bakan koone? Mayet fu! Ábuki íñje humuumam an ite Israyel, íñje ite tu hubukandin hite Aburaham, íinuutin tu butoŋ bite Beŋsame. 2Atambatun áfiitenut bakan koone k'asoŋke ku bijifan. Mánoman árimoomi naŋ n'Eli asoke fu ti Míkiñjin mu h'abine hu asaboor t'Atambatun iŋ'ite hu Israyel. Aanaan: 3«Atemit, bakate ku Israyel kayoola eyiŋana íiwe fe, kábuja yooŋ sitaabul su tind'írihini wusarah wu. Íñje iŋeñene fu unoonam, abe bokondiam yooŋ ti kaŋesu kayoolu.» 4Buŋ b'Atambatun ásafino fu? Aanoen: «Aaa, únooniiit. Iroŋa toko ni bakan kaamo súñjune hutok nu súsuba kéesukaayut Baal i bakaaku kajoke u naane atambatun.» 5Hahiye yooŋ mo mifeeneŋ mu: aŋeñenee bakan keefamut ti bakate ku Israyel k'Atambatun ajifane ti kajaku koone. 6Abe makamu ajifaniinjifan aŋarkeyi naane ajakajak, n'aŋ'áami kame akuuseit tu buroon bi káhine eejifaniin. Arko yéeni iyu af'ajifaniin, n'aŋ'áami kajaku koone am áyekiiin ko, kíteiit fuufu. 7Náami uŋ'úene yooŋ buŋ? Keehaŋe kahooju ti bakate ku Israyel kabajut bi kaŋese bu. Keefamut tu boko taŋ k'Atambatun ajifane ku kabaje fu bo. Bakaaku, ñúwejet ñooniin ñíbaanabaani, 8naane Míkiñjin mu musoke i. Meenaan: «Atambatun ámiñamiñ ñúwejet ñooniin, n'akumb yooŋ ñíkiniin, abe n'alof wúkondiniin. Bondu yooŋ bibaje fu bija t'úmiye.» 9Dafit yooŋ n'aane: «Yala buñoofo booniin ni bíyemi tu boko bífiir, nu wuyeen, man ni kaney toko, Atambatun eenij tu boko. 10Yala ñíkiniin nu ñukumbo ayak abin áami iŋkut kajuk; áhiniin kéeŋuuho hiraanu.» 11Náami íikandijen bonde: h'Esuwif i kábiŋane hu, kaneyaney fíya hiraanu? Mayet fu! Bare kaahoofoor kooniin kíkinineŋe fu keenooto ku Esuwif ni káyiniee kafakan. Bo bíkinineŋe fu Esuwif i ni kahiñaniin. 12Arko kaahoofoor kite Esuwif i kísikinasikin ésuk i ereyi fe meejake mómbokun, arko yooŋ kaneyu kooniin kíkinineŋe fu keenooto ku Esuwif ni kabaj meejake mómbokun, kóyin k'Israyel fe kaja ku bibatuko t'Atambatun, buŋ fíya bi meejake mu mija fu kareyi? 13Hahiyu aruun k'ifine fu ijond, aruun keenooto ku Esuwif: íñj'eemo fu apotor ite Kiris t'aruun keenooto ku Esuwif, abe iŋ'isaŋgoor nu burok b'Atambatun asaanam bu. 14Iŋ'íhin bo kaanuku man ti bíyinie kabaju, bakan k'írihine ku eheet efeeneŋ ni kahiñan, íihin bakaake tu boko keefak. 15Ábuki h'aamo hu Atambatun anuuta t'Esuwif i, n'abukan ni baabu biheet. Buŋ fíya bi hija fu káyemi kane kábatikannee? N'aŋ'áami fu bíriteina bu t'eket i! 16Afiit átiyar u ite humburu af'awunee Atambatun, n'aŋ'áami humburu hu hireyi fe hoone hu. Kíjiŋ kite nunukanuk ufu kuwunee Atambatun, n'aŋ'áami biland bu yooŋ fe boone bu. 17Bakate ku Israyel kámoomi naane núolifiye neenawee, abe bike biland ni bifiitee. Aruun keenooto ku Esuwif n'áriyemi naane biland bite nike neenoŋke néelooñin, abe ni bísikee beesukenee ti baabu bifiitee du. Hahiyu halan huhu húnuutin ti kíjiŋ kite nunukanuk nondu neenawee nu ufu huwunuun sembe. 18Iŋ'ite ho aamo fu ariwarut kamaku ti biland bondu beefiitee bu. Ariimak yooŋ iŋi naŋ? Áruuniit arijoke fu kíjiŋ ku, bare kíjiŋ ku kujokuun fu. 19Maske bakaake t'aruun kaanu: «Biland bu bifiiteefiit kaanuku iriisukenee toko.» 20Nu múniyo. Bifiiteefiit aŋarkeyi naane bíyilenut ti Kiris, abe aruun n'árisikee arinaŋee toko aŋarkeyi naane áriyilenayilen. Bare atum'ariyitooro! Árikoleyi, ho húkoyie. 21Ábuki Atambatun afut'awas Esuwif i keeemo ku naane biland bite nunukanuk neenawee, at'awasuun yooŋ. 22Náami arijondoman fee ti kajaku kite Atambatun ni naane atoofut i yooŋ nu hoone: atoofut nu hoone ti kéejeŋginaariito ku, abe o kajaku t'aruun, kane arko aririiko ti kajaku koone. Káhinaate iyu, n'aŋ'arifiitee yooŋ naane biland. 23Esuwif i ifi karaan káyilenaate kooniin, n'iŋi kasooñ kasukenee naane biland ti káyemie du, ábuki Atambatun abajabaj sembe site kasooñu asukeniin. 24Aruun keenooto ku Esuwif, árimoomi naane biland bite núolifiye neenoŋke néelooñin, abe ni bifiitee beesukenee ti nike neenawee. Bondu bítaañataañi káhinu. Esuwif i ni káyemi biland bififi bu bite neenawee nu: bo kahaŋu katoofu kasuken tu nunukanuk nu ti bifiye du bulooñ. 25Kújakuwe, ímaŋamaŋi áriimeyi béenuusee bonde kaanuku atum'aribin arijokooro bakan kómbokun: bakaake ti bakate ku Israyel, ñúwejet ñooniin aŋ'ábaani. Bondu bifiyo yooŋ ayak abin áami bakan k'Atambatun ajifane ku ti baabu biheet fe kajoka bítim bite Kiris. 26Náami bakate ku Israyel kareyi fe n'iŋi kafak, naane ti Míkiñjin mu musoke du. Meenaan: «Arama ite ésuk i kánuutina Siyoŋ, abe o kanuutan kajamaate ku ti bakañi Sakob. 27Kaajamoor konde k'Atambatun aja fu kajamoor nu boko kane anuutan wuhoofoor wooniin.» 28T'Esuwif i kateñekee du Hirim Heetoofe hu ti káhinooree fu enatoora yite Atambatun, abe bondu bija ti káasuumaay koonuun, aruun keenooto ku Esuwif. Bare karoŋa ni káyemi bakan k'Atambatun ajifane ku. Aroŋa n'ámaŋiiin iŋ'ite hu b'abine bu asok sifaafiin. 29Ábuki áramaariit doon d'aheeke eewun, ákutooraariit yooŋ an a aheeke eeruw. 30Hítiyar hu árijeŋginut Atambatun. Bare hahiye Atambatun ayubiyenuun, ábuki Esuwif i kateñekateñeko kájeŋgino. 31Esuwif i yooŋ mo mifeeneŋ mu: kájeŋginut hahiye Atambatun. Bondu bíkinineŋe fu Atambatun n'ayubiyenuun, abe boko yooŋ ni káyiniee kayubiyen. 32Náami Atambatun akulakul ésuk i ereyi fe iŋi kájeŋginaate kooniin, kaanuku man n'áyiniiin kayubiyen kareyi fe. 33Kajaku kite Atambatun kihahahah, ni káwasi koone, nu búwesinato boone! Kaayinoor koone, aañ ayino kámeyi ko? Manoŋkar moone, aañ ayino kánandin mo? 34Míkiñjin mu meenaan: «Aañ ámeyie fu kaayinoor kite Atemit? Aañ áyinio fu karimu? 35Aañ ámuso fu kawunu dike doon ayak abin áami Atambatun awaro kabatikan?» 36Ábuki doon areyi fe, akina áwuwane fu do, akina yooŋ ajoke fu doon areyi fe, abe doon areyi fe dibajabaj bija te o. Aja ákini kániku ku hiraanu! Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\