ROM 9

1B'ija bee kasoku bite nu múniyo; íñjeiit ijuuse, ábuki íñje an ite Kiris. Ehelam yu Búwejet Beenabe bu bijaaŋane i, éwufooramwufoor kaanuku b'isok bee bite nu múniyo. Bo beemo fu bonde: 2ítaañianataañian dómbokun, abe ehelam yendu ti káseñji kéeraanaariit iŋ'ite hu bakanam k'írihine ku eheet efeeneŋ. Ítumbatumba ímaŋi Atambatun áwuumam, abe n'áhinam iiwasoor ni Kiris kane arko bondu búnooni kákinineŋ bakanam ni kafak. 4Boko bakate Israyel. Atambatun áhiniinhin kéeyemi bakañio, abe n'áwufooriin yooŋ kániku koone. Ajamoorajamoor nu boko keehooje, abe n'asaaniin Eluwa i, n'áwufooriin yooŋ buŋ bi kawaro fu kalawu, abe n'asokiin b'aja bu káhiniiin. 5Boko kaamo fu bakañi sifaaf su kómbokun ku bakate ku kóŋkeyin k'Atambatun ajifane ku. Kiris yooŋ ite t'eheet yeeniin h'abine hu éeyemi húŋgowulan. Akina aamo fu Atambatun eehaŋe u doon areyi fe. Úsokorooro ko kireyi fe! Amiin. 6Eenut Atambatun áhinut b'asoke bu, aaa. Bare káanukiiit bakañi Israyel kareyi fe kaamo fu bakañi Atambatun bakate ku nu múniyo. 7Abe biñi bite bíiit Aburaham kareyi kaamo fu bakañi Atambatun bakate ku nu múniyo, ábuki Atambatun aanoen: «T'Isak t'ija fu kawunii biñi b'isoki bu.» 8Aamo fíiit biñi bite Aburaham kaamo fu bakañi Atambatun kareyi. Bakañi Atambatun nu múniyo kaamo fu keebukee ku naane t'anoŋke du eesok. 9Kirim konde k'Atambatun abine fu asok. Aanaan: «Bulay ti kiim konde, íñje kásooñina, abe Saara kabaju añi ahaawa.» 10Abe bóndiiit barebare, Atambatun abinabina asok yooŋ Rebeka bike. Rebeka aamo fu anaare faaf úne Isak. Ti básumbeel boone 11kabukoorutee, Atambatun n'aano: «Aŋgilij u kahaŋu aneemak u.» H'asoke hii, boko ti kátumboorut kaŋaaŋ káhinu meejake man yooŋ meejakut. Atambatun áhinahin ii éewufoor kaanuku aŋ'áhin naane hutoofo i. Aŋ'ajifan kúŋgowulan ku naane ámaŋie i, káanukiiit iŋi beejake bi káhine. 13Aanaan ti Míkiñjin mu: «Ijifanajifan aŋgilij u Sakob, n'iteñeko aneemak u Esawu.» 14Náami uŋ'úene buŋ? Atambatun fíya ájubut? Mayet fu! 15Ábuki aanaan Moyis: «Íñje kayubiyen an i ímaŋie u kayubiyen, abe n'ijak t'an i ímaŋie u kajaku te o.» 16Náami bondu biŋeñenut ti sembe site húŋgowulan man yooŋ ti kámaŋi koone, bare t'Atambatun kep aa ayubiyen. 17Atambatun asokasok ti Míkiñjin mu áyi eeemo u Esipt aano: «Íhinihin á̱ayemi áyi kaanuku íiwufoor t'awe sembe súuma, abe huruwu húuma ni hijamo tánotan fe t'etaam ye.» 18Náami Atambatun aŋ'ajifan an a ámaŋie u kayubiyen, n'ajifan yooŋ an a ámaŋie u kábaanian búwejet. 19Maske ake kaaniam: «Arko Atambatun af'atiŋg ésuk i keenoŋk iyu, iŋi naŋ n'af'asooñ awataniin? Aañ áyinie biteñeko b'Atambatun ámaŋie bu káhinu?» 20Kame awe á̱tumbe fu á̱yemi aañ, awe húŋgowulan hu hihi hijeeŋoor ii n'Atambatun? Éndiis yeerokee n'ekaf, eŋ'eene fíya an eeroke u yo: «Iŋi naŋ n'a̱rokam fee?» 21Aroka bíndiis áyinooni káhinu doon deetoofo du n'ekaf yeene: áyinooni karoku éndiis yéewarie bija ti bifeet bu, n'eke yooŋ bija t'enuuf te o. 22Atambatun ámaŋamaŋi káwufoor kaanuku ayiŋatayiŋat ti bakan kéesufano ku ehol, abe ni kajar kayooliee, kaanuku man sembe soone nu sujukee tu boko. Bare áhinut bo, ámuñaliinmuñal dómbombokun. 23Ámaŋamaŋi káwufoor diyu buŋ bi kániku koone kibaje fu yooŋ éñjeriŋ ti bakan k'ayubiyene ku, bokondu k'asoŋke ku bifare kaanuku keebin keemaat ti kániku kondu. 24Abe bakan kondu kaamo fu úne, úne k'aruwe ku, káanukiiit t'Esuwif i barebare, bare ti keenooto ku yooŋ Esuwif. 25Iye a asoke fu ti kaawiit k'Ose ayiŋana oone akiñje ku. Aanaan: «Kéeyemiit ku bakan kúuma, íñje kaaniiin bakan kúuma. Abe íñje kámaŋi bakan k'ímaŋiit ku yéeni. 26Toko t'ibine du eeniin: "Arinooto bakan kúuma", boko kaaniee toko biñi bite Atambatun eeemo u buroŋ.» 27Esayi n'afin ataŋk bonde t'Israyel aane: «Hutoof bakate ku Israyel ni kahooj naane baaliisiw bite katafa ku, keefamut tu boko taŋ kaja fu kafaku. 28Ábuki Atemit kajoonan etaam i ahil jab, abe o káhinu bondu bireeŋ ñaaj.» 29Esayi abinabina aane: «Arko yéeni Atemit eehaŋe u ebaja sembe awasut úne bakaake biñi, n'uŋ'úyemi naane bakate ku Sodom, n'uŋ'únokoor yooŋ naane bakate ku Gomoor.» 30Náami uŋ'úene yooŋ buŋ? Keenooto ku Esuwif kaŋesut káyemi bakan kéejube t'Atambatun, bare Atambatun ajokiinjok bakan kéejube iŋi naane káyilene i ti Kiris. 31Abe bare bakate ku Israyel keeŋese ku káyemi bakan kéejube t'eluwa i, kafinut kabaj bondu. 32Kame fíya iŋi naŋ? Ábuki kaŋesaŋes kájubu t'Atambatun, káanukiiit ti káyilen kooniin, bare ti máhinar mooniin. Ni kábiŋan t'ejuju yey'eneyan ésuk i, 33yi Míkiñjin mu musoke i. Meenaan: «Arijuk, iisiiŋan t'ésuk ite Siyoŋ ejuju yey'eneyan ésuk i, elaaliñj yey'éfiiten. Bare an af'ayaajo te yo, at'awatanooro hikee.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\