TIT 1

1Íñje Pool ikiñje fee, íñje aroka ite Atambatun, n'apotor yooŋ toko ite Yesu Kiris. Atambatun aboñamboñ kaanuku íihin bakan k'ajifane ku kéeyilen te o, abe n'íhiniin kéemeyi múniyo mu kaanuku man ni kabaj buroŋ beetoofo. 2Iyu, n'uŋu bukuuriin kaanuku boko kabaju buroŋ béehabanaariit bu. Huta hu t'etaam i éwuwanoorutee, Atambatun éejuusaariit u asokasok aane o kawunu úne buroŋ bondu. 3H'aamo hu hífiiteniin hu hireeŋa, Atambatun Afakana ite úne n'áhin Hirim hoone héemeyiee. Hirim hondu, n'asaanam ho aane isok ho ésuk i. 4Áñuumo Tit, íñj'endu ti kákiñjini eleetar yende. Awe a̱amo fu añiam nu múniyo, ábuki á̱yilenayilen ti Kiris naane íñje. Atambatun Faaf u, ni Yesu Kiris Afakana ite úne kaja kásoniyani, abe ni kawuni káasuumaay. 5Iwasiwas Kiret kaanuku a̱ahabanoor beeŋeñene bu, abe ti hikinu-kinu fe ti kéeyilene kaamo, n'a̱siiŋan bakan kéeyemi sifaaf sooniin. Á̱baŋino kaanuku ibinabina eeni: 6faaf ite kéeyilene awarut kabaju bike b'an ayino kawatano te bo; anaare afeeneŋ taŋ a aware fu kabaju; bakañio kawarawar kajoku bítim bu, abe kuruwu kooniin itim kúbujo iŋi kajakaate, man yooŋ iŋi kájeŋginaate an. 7Hikaw hite kéeyilene ku af'atofotoor burok bite b'Atambatun; iŋ'ite ho aamo fu awarut kabaju bike b'an ayino kawatano te bo. Awarut biyitooro, awarut kahilu ti kayiŋat, awarut káwusan, awarut káyemi aloba, atum'aŋes yooŋ kabaju sírirem seekuurut. 8Bare awarawar kajoku áwariee emoosoora i kiŋki kabin te o, abe n'ámaŋi meejake mu. Awarawar iŋi kayinoor ajakee, n'áyemi an éejube, an eenabe, abe n'aŋ'ájokumooro. 9Awarawar kajoku alitee ti hirim hite hu nu múniyo, heeriibe hu ni b'aliikenee bu. Af'áhin bondu, n'aŋ'áyini kayaŋganan bakaaku kikaw ti bamb'aliikeniin beejoŋoore bu. N'aŋ'áyini yooŋ káwufoor kiŋki kateñeko hirim hu te naŋ ti katine fu. 10Abajeebaj bakan keehooje kájeŋginaariit an, áhaŋum t'Esuwif i keeyoosee ku bítim bite Kiris. Iŋi kabuut ésuk i ni kirim kooniin keeñunut ku. 11Kawarawar kakumbiee ñutum, ábuki iŋi kayeeñooran kaanas ñeeba ti kaliiken kite ésuk i beejarut bu, kaanuku taŋ keebaj sírirem si kásuwatut. 12An ite Kiret humuumo, ake t'eyiŋana yeeniin anoŋke fu eeene: «Bakate ku Kiret kafiyaa ti haajuus, boko bíndakakureŋ béefetie, boko biñek, burokiin buñoofo taŋ.» 13Abe b'asoke bu bite toko. Iŋ'ite ho aamo fu a̱kamoor tu boko ásuf man káyilen kooniin nu kujoŋoor. 14Kawarut kajamatan kúsuwanooru kite Esuwif i abe n'aane báhamin. Kawarut yooŋ kájeŋgin buluwa bi háyine hu kéewuŋge ku múniyo mu kiñaawu kanoŋke bu keesiiŋan. 15Bakan keekuure, doon fe dukuurakuur tu boko; bare bakan keekuurut, abe yooŋ káyilenut, doon fe dukuurut tu boko. Ábuki biyinoor booniin bubuubatabuubat, ni sihel sooniin fe. 16Iŋi kaane kámoomi Atambatun, bare kinij kooniin kúwufoorawufoor kaanuku tókoiit. Káhuufunanahuufunani, kájeŋginaariit Atambatun, abe yooŋ kayinaat káhinu mayet bifeeneŋ beejake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\