Izajáš 12 | Bible.is
Izajáš 12

1I díš v ten den: Oslavovati tě budu, Hospodine, proto že byv hněviv na mne, odvrátil jsi prchlivost svou, a utěšil jsi mne. 2Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo síla má a píseň a spasení mé jest Bůh Hospodin. 3I budete vážiti vody s radostí z studnic toho spasení, 4A řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, vzývejte jméno jeho, známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest jméno jeho. 5Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké věci učinil; a to známé buď po vší zemi. 6Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest u prostřed tebe Svatý Izraelský.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\