Přísloví 18

1Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc plete se. 2Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho. 3Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným útržka. 4Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti. 5Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu. 6Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví. 7Ústa blázna k setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho. 8Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života. 9Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače. 10Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen. 11Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli jeho. 12Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení. 13Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost. 14Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese? 15Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění. 16Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí jej. 17Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej. 18Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává. 19Bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobyté, a svárové jsou jako závora u hradu. 20Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů svých nasycen bude. 21Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho. 22Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od Hospodina. 23Poníženě mluví chudý, ale bohatý odpovídá tvrdě. 24Ten, kdož má přátely, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\