Přísloví 7

1Synu můj, ostříhej řečí mých, a přikázaní má schovej u sebe. 2Ostříhej přikázaní mých, a živ budeš, a naučení mého jako zřítelnice očí svých. 3Přivaž je na prsty své, napiš je na tabuli srdce svého. 4Rci moudrosti: Sestra má jsi ty, a rozumnost přítelkyní jmenuj, 5Aby tě ostříhala od ženy cizí, od postranní, jenž řečmi svými lahodí. 6Nebo z okna domu svého okénkem vyhlédaje, 7Viděl jsem mezi hloupými, spatřil jsem mezi mládeží mládence bláznivého. 8Kterýž šel po ulici vedlé úhlu jejího, a cestou k domu jejímu kráčel, 9V soumrak, u večer dne, ve tmách nočních a v mrákotě. 10A aj, žena potkala ho v ozdobě nevěstčí a chytrého srdce, 11Štěbetná a opovážlivá, v domě jejím nezůstávají nohy její, 12Jednak vně, jednak na ulici u každého úhlu úklady činící. 13I chopila jej, a políbila ho, a opovrhši stud, řekla jemu: 14Oběti pokojné jsou u mne, dnes splnila jsem slib svůj. 15Protož vyšla jsem vstříc tobě, abych pilně hledala tváři tvé, i nalezla jsem tě. 16Koberci jsem obestřela lůže své, s řezbami a prostěradly Egyptskými, 17Vykadila jsem pokojík svůj mirrou a aloe a skořicí. 18Poď, opojujme se milostí až do jitra, obveselíme se v milosti. 19Nebo není muže doma, odšel na cestu dalekou. 20Pytlík peněz vzal s sebou, v jistý den vrátí se do domu svého. 21I naklonila ho mnohými řečmi svými, a lahodností rtů svých přinutila jej. 22Šel za ní hned, jako vůl k zabití chodívá, a jako blázen v pouta, jimiž by trestán byl. 23Dokudž nepronikla střela jater jeho, pospíchal jako pták k osídlu, nevěda, že ono bezživotí jeho jest. 24Protož nyní, synové, slyšte mne, a pozorujte řečí úst mých. 25Neuchyluj se k cestám jejím srdce tvé, aniž se toulej po stezkách jejích. 26Nebo mnohé zranivši, porazila, a silní všickni zmordováni jsou od ní. 27Cesty pekelné dům její, vedoucí do skrýší smrti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\