Žalmy 1

1Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá. 2Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. 3Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede. 4Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr. 5A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. 6Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\