Žalmy 111

1Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění; 2Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají; 3Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky. 4Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. 5Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou. 6Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů. 7Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho. 8Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti. 9Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho. 10Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\