Žalmy 112

1Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost. 2Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde. 3Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky. 4Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a spravedlivý. 5Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem. 6Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý. 7Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina. 8Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých nepřátelích. 9Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě. 10Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude; žádost bezbožníků zahyne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\