Žalmy 147

1Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála. 2Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje, 3Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich, 4Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává. 5Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu. 6Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi. 7Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře, 8Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a vyvodí trávu na horách. 9Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, kteříž volají k němu. 10Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného. 11Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho. 12Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione. 13Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe. 14On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě. 15On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho. 16Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá. 17Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí? 18Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody. 19Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi. 20Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\