Žalmy 148

1Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech. 2Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho. 3Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy. 4Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto. 5Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou. 6A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly. 7Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti, 8Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho, 9I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové, 10Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé, 11Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země, 12Mládenci, též i panny, starci s dítkami, 13Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe. 14A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\