Žalmy 149 | Bible.is
Žalmy 149

1Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých. 2Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém. 3Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu. 4Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením. 5Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých. 6Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich, 7K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů, 8K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými, 9K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\