Žalmy 24

1Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm. 2Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji. 3Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho? 4Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě. 5Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého. 6Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah. 7Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy. 8Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník. 9Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy. 10Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\