Žalmy 46

1Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. 2Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. 3A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. 4Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah. 5Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího. 6Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře. 7Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země. 8Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah. 9Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi. 10Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm, 11Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi. 12[Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\