Žalmy 47

1Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm. 2Všickni národové plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním. 3Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemi. 4Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod nohy naše. 5Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah. 6Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby. 7Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte. 8Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně. 9Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém. 10[Knížata národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, pročež on náramně vyvýšen jest.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\