Žalmy 54

1Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův, 2Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás? 3Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou. 4Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých. 5Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah. 6Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého. 7Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane. 8[I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré. ] 9[Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\