Žalmy 57 | Bible.is
Žalmy 57

1Přednímu kantoru, jako: Nevyhlazuj, zlatý žalm Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. 2Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou; neboť v tebe doufá duše má, a v stínu křídel tvých schráním se, až přejde ssoužení. 3Volati budu k Bohu nejvyššímu, k Bohu silnému, kterýž dokonává za mne. 4Onť pošle s nebe, a zachová mne od potupy usilujícího mne sehltiti. Sélah. Pošle Bůh milosrdenství své a pravdu svou. 5Duše má jest u prostřed lvů, bydlím mezi paliči, mezi lidmi, jejichž zubové kopí a střely, a jazyk jejich jako ostrý meč. 6Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá. 7Tenata roztáhli nohám mým, sklíčili duši mou, vykopali přede mnou jámu, ale sami upadli do ní. Sélah. 8Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo jest srdce mé, zpívati a oslavovati tě budu. 9Probuď se, slávo má, probuď se, loutno a harfo, když v svitání povstávám. 10Slaviti tě budu mezi lidmi, Pane, žalmy prozpěvovati tobě budu mezi národy. 11Nebo veliké jest až k nebi milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá. 12[Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\