Žalmy 75 | Bible.is
Žalmy 75

1Přednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň. 2Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji. 3Když přijde čas uložený, já právě souditi budu. 4Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah. 5Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů. 6Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně. 7Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení; 8Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje. 9Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země. 10Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy zpívati budu Bohu Jákobovu. 11[A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého vyvýšeni budou.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\