Žalmy 76

1Přednímu z kantorů na neginot, žalm Azafův a píseň. 2Znám jest Bůh v Judstvu, a v Izraeli veliké jméno jeho. 3V Sálem jest stánek jeho, a obydlé jeho na Sionu. 4Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i válku. Sélah. 5Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže. 6V loupež dáni jsou udatní srdcem, zesnuli snem svým, aniž nalezly zmužilé hrdiny síly v rukou svých. 7Od žehrání tvého, ó Bože Jákobův, i vůz i kůň tvrdě zesnuli. 8Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by před tebou ostál v rozhněvání tvém? 9Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne, 10Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Sélah. 11Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí, a ostatek zůřivosti skrotíš. 12Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu; kteřížkoli jste vůkol něho, přinášejte dary Přehroznému. 13[Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\