Žalmy 92

1Žalm a píseň, ke dni sobotnímu. 2Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší, 3Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci, 4Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou. 5Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu. 6Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá. 7Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu, 8Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky. 9Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin. 10Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti. 11Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým. 12I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším. 13Spravedlivý jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se. 14Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou. 15Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou, 16[Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\