Žalmy 97 | Bible.is
Žalmy 97

1Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství. 2Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu jeho. 3Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho. 4Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí se. 5Hory jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před oblíčejem Panovníka vší země. 6Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni národové. 7Zastyďte se všickni, kteříž sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte modlami; sklánějte se před ním všickni bohové. 8To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů tvých, Hospodine. 9Nebo ty, Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený nade všecky bohy. 10Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje. 11Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou upřímého srdce. 12Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\