Žalmy 98

1Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho. 2V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou. 3Rozpomenul se na milosrdenství své, a na pravdu svou k domu Izraelskému; všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. 4Prokřikuj Hospodinu všecka země; zvuk vydejte, prozpěvujte, a žalmy zpívejte. 5Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte. 6Trubami a zvučnými pozouny hlas vydejte před králem Hospodinem. 7Zvuč moře i to, což v něm jest, okršlek světa i ti, kteříž na něm bydlí. 8Řeky rukama plésejte, spolu i hory prozpěvujte, 9Před Hospodinem; neboť se béře, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravosti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\