Këwɔn ‑nu 23:10 | 'Ö dɔ mü kö ‑a ‑nu ‑bha zaɔdhe \"tɛɛ ꞊ya kë \"gbɩɩ‑, 'yö \"suʋ̈ 'dhö ‑da \"sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ bha‑ 'gü, 'yö ‑kë 'gü ꞊dhɛ woo‑ Pɔdhö ꞊gaan \"gaan kë kö ‑wa zë‑ 'ka do, 'yö‑ pö ö ‑bha \"sɔdha ‑nu ‑dhɛ ‑wo lɔɔ‑ kö ‑wo 'dho mɛ kpö 'gü mü kö ‑wo Pɔdhö bho mɛ kpö 'gü kö ‑wo 'dho‑ 'ka \"yasa 'gü.
Këwɔn ‑nu 23:10

10'Ö dɔ mü kö ‑a ‑nu ‑bha zaɔdhe "tɛɛ ꞊ya kë "gbɩɩ‑, 'yö "suʋ̈ 'dhö ‑da "sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ bha‑ 'gü, 'yö ‑kë 'gü ꞊dhɛ woo‑ Pɔdhö ꞊gaan "gaan kë kö ‑wa zë‑ 'ka do, 'yö‑ pö ö ‑bha "sɔdha ‑nu ‑dhɛ ‑wo lɔɔ‑ kö ‑wo 'dho mɛ kpö 'gü mü kö ‑wo Pɔdhö bho mɛ kpö 'gü kö ‑wo 'dho‑ 'ka "yasa 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More