Këwɔn ‑nu 23:11 | ‑A gbeng 'dhɛ 'ö dɔ‑ \"piʋ̈, 'yö kwa Dëmɛ ‑yö ö ‑dɩ ‑zɔn Pɔdhö ‑dhɛ 'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: «‑Bhö i faan dɔ, 'bha \"sɛɛdhɛ kë n ‑bha Zedhizadhɛmö yö, \"kɛɛ Wlɔmö ‑dhɛ ‑bha ‑wɔn ‑yö ‑tun i ‑bha.»
Këwɔn ‑nu 23:11

11‑A gbeng 'dhɛ 'ö dɔ‑ "piʋ̈, 'yö kwa Dëmɛ ‑yö ö ‑dɩ ‑zɔn Pɔdhö ‑dhɛ 'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: «‑Bhö i faan dɔ, 'bha "sɛɛdhɛ kë n ‑bha Zedhizadhɛmö yö, "kɛɛ Wlɔmö ‑dhɛ ‑bha ‑wɔn ‑yö ‑tun i ‑bha.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More