Këwɔn ‑nu 23:15 | ꞊Dhɛ 'ö \"dhʋ̈, ‑kaa ‑dhɛ \"sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ ‑gɔ kaa‑ zagɔbhomɛ 'kpii‑ ‑nu 'dhö kö ‑yö nu Pɔdhö 'ka ka ‑dhɛ, ‑kaa pö‑ ‑dhɛ ꞊dhɛ ‑yö ka \"piʋ̈ ꞊dhɛ 'ka 'wɔn bha‑ 'gü ma ‑së 'ka. Yi ‑zë 'ya ꞊mɔɔ‑ 'gü kö 'yi‑ zë kö 'yii ꞊loo ꞊kö ka ‑dhɛ 'gü.»
Këwɔn ‑nu 23:15

15꞊Dhɛ 'ö "dhʋ̈, ‑kaa ‑dhɛ "sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ ‑gɔ kaa‑ zagɔbhomɛ 'kpii‑ ‑nu 'dhö kö ‑yö nu Pɔdhö 'ka ka ‑dhɛ, ‑kaa pö‑ ‑dhɛ ꞊dhɛ ‑yö ka "piʋ̈ ꞊dhɛ 'ka 'wɔn bha‑ 'gü ma ‑së 'ka. Yi ‑zë 'ya ꞊mɔɔ‑ 'gü kö 'yi‑ zë kö 'yii ꞊loo ꞊kö ka ‑dhɛ 'gü.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More