Këwɔn ‑nu 23:17 | 'Yö Pɔdhö ‑yö \"sɔdha ‑gɔmɛ ‑nu bha‑ mɛ do ‑dhɛ 'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: «‑Bhö 'dho 'nëglɔɔnnë ya‑ 'ka \"sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ ‑dhɛ 'gü, 'wɔn 'bha ‑ya ‑gɔ kö ‑ya pö‑ ‑dhɛ.»
Këwɔn ‑nu 23:17

17'Yö Pɔdhö ‑yö "sɔdha ‑gɔmɛ ‑nu bha‑ mɛ do ‑dhɛ 'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: «‑Bhö 'dho 'nëglɔɔnnë ya‑ 'ka "sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ ‑dhɛ 'gü, 'wɔn 'bha ‑ya ‑gɔ kö ‑ya pö‑ ‑dhɛ.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More