Këwɔn ‑nu 23:19 | 'Yö \"sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ bha 'ö 'në bha‑ kun‑ ‑kɔ ‑bha, 'yö 'wo dho ‑dhɛ \"wɛɛ 'gü, 'yö‑ dhɛɛ\" kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më ‑wɔn ꞊në i \"piʋ̈ 'i‑ pö n ‑dhɛ?»
Këwɔn ‑nu 23:19

19'Yö "sɔdha ꞊lamɛ 'kpii‑ bha 'ö 'në bha‑ kun‑ ‑kɔ ‑bha, 'yö 'wo dho ‑dhɛ "wɛɛ 'gü, 'yö‑ dhɛɛ" kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më ‑wɔn ꞊në i "piʋ̈ 'i‑ pö n ‑dhɛ?»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More