Këwɔn ‑nu 23:20 | 'Yö‑ ‑yɔ bɔ 'ö‑ pö: «Zuifö ‑nu ꞊wa ziö wo 'ko \"piʋ̈ kö ‑wo Pɔdhö ‑gba ‑dhɛ i ‑gɔ kö ‑yö nu wo ‑bha zadɔmɛ ‑nu ‑kuu \"dhiʋ̈ dhia\". Kë \"dhʋ̈ kö zadɔmɛ ‑nu ‑wo 'wɔn 'ö ‑gban ‑a ‑bha bha‑ 'gü ma ‑së 'ka.
Këwɔn ‑nu 23:20

20'Yö‑ ‑yɔ bɔ 'ö‑ pö: «Zuifö ‑nu ꞊wa ziö wo 'ko "piʋ̈ kö ‑wo Pɔdhö ‑gba ‑dhɛ i ‑gɔ kö ‑yö nu wo ‑bha zadɔmɛ ‑nu ‑kuu "dhiʋ̈ dhia". Kë "dhʋ̈ kö zadɔmɛ ‑nu ‑wo 'wɔn 'ö ‑gban ‑a ‑bha bha‑ 'gü ma ‑së 'ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More