Këwɔn ‑nu 23:3 | 'Yö Pɔdhö ‑ya pö‑ ‑dhɛ 'ö‑ pö: «'Wɔn 'i‑ ‑kë n 'ka bha Atanna ꞊në dho i ‑bha \"yɔɔ bho, ꞊flümɛ. ‑Wo i ‑dhɛ kö 'i za dɔ n ‑bha tɛanwɔn ꞊në‑ ‑ta ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö kwaa‑ 'tɔng‑ ‑ya pö‑ 'ka ‑a 'dhö, \"kɛɛ 'pë 'ö 'tɔng‑ ‑ya pö 'bhaa yö ‑zë kë, ꞊flü ꞊në 'i‑ kë sië, i‑ ‑pö mɛ ‑nu ‑dhɛ ‑wo n ‑ma \"wɛɛwɛɛ kö‑ ‑gɛn 'bhaa 'dhö ‑më ‑wɔn 'gü?»
Këwɔn ‑nu 23:3

3'Yö Pɔdhö ‑ya pö‑ ‑dhɛ 'ö‑ pö: «'Wɔn 'i‑ ‑kë n 'ka bha Atanna ꞊në dho i ‑bha "yɔɔ bho, ꞊flümɛ. ‑Wo i ‑dhɛ kö 'i za dɔ n ‑bha tɛanwɔn ꞊në‑ ‑ta ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö kwaa‑ 'tɔng‑ ‑ya pö‑ 'ka ‑a 'dhö, "kɛɛ 'pë 'ö 'tɔng‑ ‑ya pö 'bhaa yö ‑zë kë, ꞊flü ꞊në 'i‑ kë sië, i‑ ‑pö mɛ ‑nu ‑dhɛ ‑wo n ‑ma "wɛɛwɛɛ kö‑ ‑gɛn 'bhaa 'dhö ‑më ‑wɔn 'gü?»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More