Këwɔn ‑nu 23:31 | 'Yö \"sɔdha ‑nu 'wo‑ ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'wo‑ pö‑ 'ka‑ ‑nu ‑dhɛ bha‑ 'dhö. 'Yö 'wo Pɔdhö sü gbeng do bha‑ 'gü 'wo dho‑ 'ka Angtipatrisö ‑pö 'gü.
Këwɔn ‑nu 23:31

31'Yö "sɔdha ‑nu 'wo‑ ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'wo‑ pö‑ 'ka‑ ‑nu ‑dhɛ bha‑ 'dhö. 'Yö 'wo Pɔdhö sü gbeng do bha‑ 'gü 'wo dho‑ 'ka Angtipatrisö ‑pö 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More