Këwɔn ‑nu 23:35 | 'yö‑ pö Pɔdhö ‑dhɛ: «꞊Ya kë ꞊dhɛ mɛ 'wo za ‑ya i ‑bha bha ꞊wa nu ꞊diö kö 'ka ziö dhiang 'gü kö 'yi ka ‑wʋ ma.» ꞊Dhɛ 'ö go‑ 'gü, 'yö‑ pö ö ‑bha \"sɔdha ‑nu ‑dhɛ ‑wo 'dho Pɔdhö 'ka 'kɔ 'ö ‑gblüdë Edhodö kë‑ dɔ bha‑ 'gü kö ‑wo wo \"yan 'to‑ ‑bha.
Këwɔn ‑nu 23:35

35'yö‑ pö Pɔdhö ‑dhɛ: «꞊Ya kë ꞊dhɛ mɛ 'wo za ‑ya i ‑bha bha ꞊wa nu ꞊diö kö 'ka ziö dhiang 'gü kö 'yi ka ‑wʋ ma.» ꞊Dhɛ 'ö go‑ 'gü, 'yö‑ pö ö ‑bha "sɔdha ‑nu ‑dhɛ ‑wo 'dho Pɔdhö 'ka 'kɔ 'ö ‑gblüdë Edhodö kë‑ dɔ bha‑ 'gü kö ‑wo wo "yan 'to‑ ‑bha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More