Këwɔn ‑nu 7:1 | 'Yö \"saabhomɛ ‑gɔmɛ 'kpii‑ ‑yö Etiɛnö dhɛɛ\" kpɔ 'ö‑ pö: «Dhiang ‑nu 'wo‑ pö i kë‑ ‑zë bha ‑yö ‑gun \"dhʋ̈ ‑ee?»
Këwɔn ‑nu 7:1

1'Yö "saabhomɛ ‑gɔmɛ 'kpii‑ ‑yö Etiɛnö dhɛɛ" kpɔ 'ö‑ pö: «Dhiang ‑nu 'wo‑ pö i kë‑ ‑zë bha ‑yö ‑gun "dhʋ̈ ‑ee?»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More