Këwɔn ‑nu 7:14 | ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë \"dhʋ̈, 'yö Zosɛfu ‑yö naɔ dɔ 'ö dheebhang ‑nu bha‑ ‑nu ‑gɔ kö ‑wa dɔ wo dë Zakɔbö ‑gɔ kö waa‑ ö ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'ö‑ ‑nu ‑da 'kwëë‑ ‑sü ‑yö gun mɛ ‑dhü ‑kaɔng \"saɔplɛ ga \"sɔɔdhu bha ‑wo nu.
Këwɔn ‑nu 7:14

14꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö Zosɛfu ‑yö naɔ dɔ 'ö dheebhang ‑nu bha‑ ‑nu ‑gɔ kö ‑wa dɔ wo dë Zakɔbö ‑gɔ kö waa‑ ö ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'ö‑ ‑nu ‑da 'kwëë‑ ‑sü ‑yö gun mɛ ‑dhü ‑kaɔng "saɔplɛ ga "sɔɔdhu bha ‑wo nu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More