Këwɔn ‑nu 7:16 | ꞊Dhɛ Zakɔbö ꞊ya ga, 'yö 'wo dho‑ ꞊gee 'ka Ablaamö ‑bha mɛ ꞊geebhodhɛ 'ö‑ dhɔ Emɔɔ ‑bha 'në ‑nu ‑gɔ Sisɛmö ‑pö 'gü bha‑ 'gü. ‑Dhɛ do 'wo Zakɔbö ꞊wɛɛ bho‑ 'gü bha ꞊në 'wo kwa \"bhɛma ‑nu ‑wɔ ‑bha 'pö.
Këwɔn ‑nu 7:16

16꞊Dhɛ Zakɔbö ꞊ya ga, 'yö 'wo dho‑ ꞊gee 'ka Ablaamö ‑bha mɛ ꞊geebhodhɛ 'ö‑ dhɔ Emɔɔ ‑bha 'në ‑nu ‑gɔ Sisɛmö ‑pö 'gü bha‑ 'gü. ‑Dhɛ do 'wo Zakɔbö ꞊wɛɛ bho‑ 'gü bha ꞊në 'wo kwa "bhɛma ‑nu ‑wɔ ‑bha 'pö.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More