Këwɔn ‑nu 7:20 | Moizö ‑bhɔ \"tʋ̈ng bha ꞊në‑ 'gü, 'yö gun 'në ‑dee ‑së ꞊dede 'ka, 'yö‑ ‑dhɔ ‑yö Atanna kë. 'Yö‑ 'kpɔmɛ ‑nu 'wo‑ ‑bin \"su ‑yaaga 'ka wo ‑gɔ 'kɔɔdhö (kö Fadhaɔn 'ya 'dho‑ 'wɔn dɔ).
Këwɔn ‑nu 7:20

20Moizö ‑bhɔ "tʋ̈ng bha ꞊në‑ 'gü, 'yö gun 'në ‑dee ‑së ꞊dede 'ka, 'yö‑ ‑dhɔ ‑yö Atanna kë. 'Yö‑ 'kpɔmɛ ‑nu 'wo‑ ‑bin "su ‑yaaga 'ka wo ‑gɔ 'kɔɔdhö (kö Fadhaɔn 'ya 'dho‑ 'wɔn dɔ).

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More